21 miljoen euro subsidie voor kunst en cultuur, maar:

Geen cultuursubsidie (meer) voor regionale gezelschappen

Ongeveer de helft van de totale subsidie van 21 miljoen gaat naar Amsterdam. Gezelschappen in Overijssel, het noorden van Gelderland en Flevoland vallen buiten de boot.

Veel gezelschappen wachtten het in spanning af. Begin augustus werd de verdeling bekend van de 21 miljoen euro subsidie die het kabinet heeft vrijgemaakt voor podiumkunsten. Het fonds had dit keer fors minder geld te besteden, omdat 8,5 miljoen euro werd overgeheveld naar de zg. Basisinfrastructuur (BIS) van het Rijk, waarin jaarlijks 200 miljoen aan kunstsubsidie omgaat.

De ‘BIS’ er voor de functies onder het podiumkunstenbestel, zoals orkesten, operahuizen en grote theatervoorzieningen. Het Fonds kent subsidie toe aan kleinere ensembles, theatergroepen, festivals en experimentele en nieuwe initiatieven. Voornamelijk de randstedelijke gezelschappen komen er in de nieuwe subsidieverdeling goed vanaf, in tegenstelling tot de Oost-Nederlandse producties. Geen enkel muziek- of theatergezelschap in Oost-Nederland krijgt de komende jaren subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Van alle 202 aanvragen, kregen er 149 een positief oordeel, maar werd minder dan de helft - 78 om precies te zijn - gehonoreerd. De rest krijgt niet. Het Fonds Podiumkunsten moest volgens directeur Henriëtte Post scherpe keuzes maken. Ze begrijpt de teleurstelling van gezelschappen die de komende jaren geen landelijke subsidie krijgen: 'Het is natuurlijk heel vervelend voor diegenen die niet in aanmerkingen komen. Zeker nu met de coronacrisis kan dit tot grote onzekerheid leiden.' Ongeveer de helft van de totale subsidie van 21 miljoen gaat naar Amsterdam. Gezelschappen in Overijssel, het noorden van Gelderland en Flevoland vallen buiten de boot. Uit deze regio kwamen zeven aanvragen, waarvan geen enkele is gehonoreerd. Inmiddels is het provinciebestuur een lobby gestart voor extra geld voor organisaties die in het oosten buiten de boot vallen. De partijen geven aan dat de coronacrisis een zware wissel trekt op alle cultuurinstellingen, maar dat het ‘niet logisch’ is dat gezelschappen, ondanks een positief advies, zoals voor het Gelders Orkest, nu ook nog subsidie mislopen die ze voorheen wel ontvingen. Samen met andere provincies, gemeenten en organisaties zou Gelderland ervoor kunnen zorgen dat Kamerleden de minister verzoeken meer geld beschikbaar te stellen via het Fonds Podiumkunsten, is het idee. 'In 2016 is ook extra geld beschikbaar gesteld nadat er toekenningen waren geweest', zegt Bos. 'Omdat de Kamer toen vond dat de verdeling niet helemaal het juiste beeld gaf. En nu kun je ook zeggen: dit is absurd. Dit kun je alleen maar oplossen door de toekenning van extra geld.' Het Fonds Podiumkunsten ontkende eerder al dat het alleen maar met de Randstad bezig is. 'Wij focussen ons bij het toekennen van de subsidies op de ontwikkeling van de makers.'

'In 2016 is ook extra geld beschikbaar gesteld nadat er toekenningen waren geweest. Omdat de Kamer toen vond dat de verdeling niet helemaal het juiste beeld gaf. En nu kun je ook zeggen: dit is absurd. Dit kun je alleen maar oplossen door de toekenning van extra geld.

Deel deze pagina