INTERVIEW MET NIEUWE BESTUURDER ANDRÉE RUITERS

Mijn mantra is: 'Het moet ook anders kunnen'

'MAAR JE MOET WÈL WILLEN MET ELKAAR'

'IK BEN NIET ALLEEN EEN CAO-FABRIEK. IK WIL OOK NETWERKEN ORGANISEREN'.

Andrée Ruiters (52) is als bestuurder publieke omroepen en facilitair bedrijven het nieuwe gezicht bij Media & Cultuur. ‘Ik heb een poosje meegelopen met de voormalig bestuurder Martin Kothman en nu hij een ander pakket gaat vervullen, neem ik de publieke omroep en het facilitair bedrijf van hem over.’

‘Martin heeft jaren de omroepen gedaan en gaat nu naar musea en bibliotheken,’ legt Andrée uit. ‘En hij blijft klassieke muziek doen.’

Andrée is geen nieuw gezicht bij de FNV. ‘Na een studie personeelswetenschappen en verschillende banen bij een instituut in de sector zorg en welzijn, een groot advocatenkantoor en een muziekschool, kwam ik zo’n twintig jaar geleden als beleidsmedewerker bij -toen nog FNV Bondgenoten- in dienst. Maar ik heb m’n hele leven al bij de vakbond willen werken. De rode draad in mijn leven is eigenlijk altijd geweest, dat het anders kan, als je het maar wil. En dat is wat me zo aantrekt bij de FNV.

Gevoel voor de bond

‘Als jong meisje vond ik het al belachelijk dat er een verschil was tussen wat jongens en meiden als beroep ambieerden. Ik wilde timmervrouw worden en vond dat het moest kunnen. Rond mijn 16e , toen ik heel lange dagen in de horeca werkte, vond ik ook dat dat anders kon. Ik had het idee dat als we allemaal iets minder zouden werken en dat met één of twee collega’s extra, het voor ons allemaal een stuk leuker werken zou zijn. Toen werd ik op het matje geroepen door m’n werkgever. Ik zou onrust stoken. Terwijl ik een heel goed idee had om die lange werkdagen op te lossen. Daar was ik zó verbolgen over. Ik werkte me te pletter, ik had een goed idee, mijn collega’s vonden het ook een goed idee en ik mocht dat niet eens bespreken… Daar al is mijn gevoel voor de vakbond ontstaan. En ik denk nog steeds dat je als werknemers heel goed weet wat je graag anders zou willen, en dat een verandering ook heel goed kan uitpakken voor de werkgever.’

Zin

Na een aantal maanden meelopen bij de omroepen is Andrée sinds 1 oktober officieel bestuurder publieke omroepen en facilitair bedrijf. ‘Ik heb heel veel zin om bij de omroepen aan het werk te gaan. De omroepen hebben een enorme aantrekkingskracht op mensen, iedereen werkt met passie en enthousiasme om mooie programma’s te maken. Maar er is ook een wens om het beter te krijgen. Bijvoorbeeld het gebrek aan toekomstmogelijkheden. Heel veel mediamakers werken op een tijdelijk contract, na 4 jaar en maximaal 6 contracten, houdt het vaak op voor hen. Dan moeten ze een nieuwe baan zoeken. Ik zou het geweldig vinden als zij, samen met hun collega’s, opstaan en dat dat ècht indruk maakt op de omroepdirecteuren. Dat ze aangeven dat het anders moet. En dat ze ook ideeën hebben over hoe het anders kan. Ik geloof in de kracht van mensen zelf om veranderingen te realiseren.’

‘Achter de schermen vandaan’

‘Samen met FNV collega’s voeren we nu heel veel gesprekken met mediamakers. Van hen horen we graag wat ze leuk vinden aan hun werk, maar ook waar zij tegenaan lopen. De thema’s die hen bezighouden zijn interessant, vooral daar waar wij hen als FNV Media & Cultuur kunnen ondersteunen. Zo leven er bijvoorbeeld vragen over het thuiswerken of over reorganisaties. Wij kunnen hen informatie geven. Maar het allerleukste is als we verschillende mensen bij elkaar kunnen brengen, omdat zij allemaal met hetzelfde bezig zijn en daar meer informatie over willen, of verbeteringen willen realiseren. Denk aan jonge vrouwen die interesse hebben in de combinatie zwangerschap en werk, of mannen die het vaderschap willen combineren met werk bij de omroep. Maar ook onderwerpen als mantelzorg, equal pay, inschaling, verlof en vakantie, et cetera. Over al die onderwerpen kan de FNV je adviseren, maar ook samen met mediamakers optrekken om verbeteringen te realiseren. Dát is ook de FNV,’ lacht Andrée.

Toegevoegde waarde FNV

De nieuwe bestuurder realiseert zich dat het niet gaat om de verandering die zij als bestuurder belangrijk vindt. Mediamakers die zich aandienen omdat zij geloven dat het anders kan, wil zij graag steunen. Andrée: ‘Dan gaat het mij vooral om de toegevoegde waarde van de FNV. Wat kunnen wij voor hen betekenen? We hebben natuurlijk heel veel ervaring en deskundigheid in huis voor als je verbeteringen wil voor de positie van werkenden. Die rol zou ik heel graag willen vervullen. Ik ben niet alleen een cao-fabriek.’

Cao niet getekend

‘Voor de publieke omroepen is er één cao, die zowel voor de landelijke als ook voor de regionale omroepen geldt,’ legt Andrée de cao Publieke Omroep uit. ‘Daar hebben we onlangs onderhandelingen over gevoerd. Nadat we onze leden hebben geraadpleegd, hebben wij begin november besloten om onze handtekening niet onder de nieuwe cao te zetten. CNV en de NVJ hebben wel getekend, maar wij vonden het onvoldoende en hebben het daarom ook negatief voorgelegd aan onze leden. Met name op de punten werkzekerheid en de mogelijkheden voor jongeren om verbonden te blijven aan de omroep. Er stond alleen een kleine loonsverhoging in en een pensioenaanpassing. Dat was voor onze leden niet genoeg.’

Geen consequenties

‘Voor de werknemers bij de omroepen heeft het niet tekenen van de cao geen consequenties. De nieuwe cao is van kracht voor alle medewerkers bij de omroepen. Volgend jaar doen we ook gewoon weer mee aan de cao,’ legt Andrée uit. ‘Belangrijk voor onze leden en werknemers bij de omroepen was dat er in de cao afspraken kwamen over verbeteringen voor werknemers met tijdelijke contracten, het vergroten van werkzekerheid. Daar wilden werkgevers niets over opnemen. Dat is de belangrijkste reden waarom leden van FNV Media & Cultuur het eindbod van de werkgevers afwezen.’

Niet serieus

‘Je neemt je eigen werknemers ook niet serieus, als je daar niet op ingaat,’ vindt Andrée. ‘Als zij vragen om meer zekerheid… En dan gaat het óók om mensen die al twintig jaar op tijdelijke contracten werken. Dat kun je niet eens meer verklaren! De publieke omroep geeft dan als argument dat ze een projectorganisatie met onzekere financiering zijn. Als je de omroep vergelijkt met andere projectorganisaties die mensen wél vast in dienst nemen, dan vraag je je af waarom het niet bij de omroep kan? De verhoudingen die we nu tegenkomen, 60% vast, 40% tijdelijk; die zijn echt doorgeslagen. En dan hebben we het nog niet eens over de zzp’ers die ook nog een bijdrage leveren aan de flexibiliteit bij de omroep.’

Minimumtarief voor zzp’ers

‘Daar hebben we overigens wel wat voor bereikt, met de fair practice code. Met werkgevers is afgesproken dat zelfstandigen nooit lager dan tegen een minimumtarief opdrachten aangeboden zullen krijgen. Dat minimumtarief is het minimale dat je als zzp’er moet krijgen en dat betekent voor een aantal zelfstandigen dat ze veel meer kunnen vragen voor hun werk en dat werkgevers daar aan gebonden zijn.’

Cao is geen doel

Andrée vindt het niet per definitie heel teleurstellend dat ze als FNV-bestuurder geen cao heeft kunnen afspreken. ‘Een cao is geen doel op zich,’ legt ze uit. ‘Het is een instrument. We hebben met onze leden overlegd over wat we wilden afspreken in de cao. Zij zijn onze achterban en hebben het uiteindelijk voor het zeggen. En je weet altijd van tevoren dat je er niet alles uit kunt halen waar je op inzet. Maar helemaal niets op zo’n belangrijk onderwerp als werkzekerheid, is wel heel minimaal. Tweederde van onze leden heeft daarop uiteindelijk tegen gestemd en gezegd dat ze dit niet voldoende vinden. Dat was duidelijk. En natuurlijk luisteren we naar onze leden!’

'WERKGEVERS WILDEN IN DE CAO NIETS OPNEMEN OVER VERBETERINGEN VOOR WERKNEMERS MET TIJDELIJKE CONTRACTEN. DAT IS DE BELANGRIJKSTE REDEN WAAROM LEDEN HET EINDBOD VAN DE WERKGEVERS AFWEZEN.'

ANDRÉE RUITERS (52)

Andrée is moeder van een zoon van 19 en een dochter van 17 jaar. ‘Een deel van mijn motivatie is dat ik de komende werkenden ook gun dat zij een toekomst kunnen opbouwen. Een toekomst, waarin zij niet van het ene flexibele baantje naar het andere hoeven te gaan. Maar een toekomst waarin ze inkomenszekerheid en werkzekerheid zullen hebben. Waarin ze de waardering krijgen voor hun bijdrage in onze samenleving en gewoon goed werk zullen hebben.’

Deel deze pagina