1 AUGUSTUS LIEP DE CAO GRAFIMEDIA AF

NA STROEF BEGIN TOCH KLEINE STAPJES RICHTING EEN NIEUWE CAO GRAFIMEDIA

Gaandeweg het traject is op het scherpst van de snede met werkgevers onderhandeld

'MUSEA EN BIBLIOTHEKEN HEB IK ALTIJD AL EEN INTERESSANT WERKGEBIED GEVONDEN'.

Op 1 augustus liep de cao Grafimedia af. Dat betekent dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao inmiddels in volle gang zijn. Bestuurder Bernard van Iren, van Media & Cultuur, die al sinds vele jaren over de cao onderhandelt, legt de voorstellen uit en geeft een update van de stand van zaken.

Van Iren: ‘Eind september zijn we pas onze eerste onderhandelingen van dit jaar begonnen. Dat hadden we veel eerder gewild. Want we hadden in april alles voor de onderhandelingen al in de steigers staan. Maar we weten allemaal dat er toen corona kwam, waardoor alles naar het najaar verschoven is.’

Drie grote voorstellen

‘We hebben de werkgevers eigenlijk drie grote voorstellen gedaan. Ten eerste willen we een structurele loonsverhoging van 1% per 1 augustus 2020. Plus vanaf 1 januari 2020 €0,55 per uur erbij; dat is 3% van het gemiddelde salaris per uur. Én we willen per 1 juli 2021 2% structurele verhoging. In het voorstel kunnen werkgevers, onder voorwaarden, de loonsverhogingen van 1 januari 2021 en 1 juli 2021 ook inwisselen voor ‘crisisdagen’.

Eerder met pensioen

‘Ten tweede willen we dat werknemers in de grafische industrie het recht krijgen om maximaal 3 jaar eerder met AOW te gaan,’ gaat Van Iren verder. ‘Dit is conform het pensioenakkoord in ieder geval tot eind 2025. Dit kost de werkgever maximaal en fiscaal vriendelijk € 21.200 per werknemer per jaar. We willen dat werknemers vanaf 1 januari 2021 aan deze regeling kunnen deelnemen. Ten derde willen we dat de looptijd van deze nieuwe cao waarover we nu praten, 17 maanden wordt. Dus geldig van 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2021.’

Meer eisen

‘Dit zijn de hoofdlijnen, maar we hebben meer eisen,’ legt Van Iren verder uit. ‘We willen ook een aanpassing in het generatiepact en willen afspraken maken over de vergoeding voor scholing. Én we willen nog steeds, of opnieuw, net als bij de vorige cao-onderhandelingen, dat 5 mei een vrije dag wordt. Plus dat iedere ingehuurde werknemer vanaf dag 1 minimaal aanspraak kan maken op alle afspraken uit de grafimedia cao.’

Teleurstellend

Gaandeweg het traject in de afgelopen maanden is er op het scherpst van de snede onderhandeld. Van Iren: ‘Het zag er heel lang naar uit dat de werkgevers niet wilden meebewegen. Dat uitte zich in drie bijzonder teleurstellende onderhandelingsrondes. Maar gelukkig hebben we half november, tijdens de vierde onderhandelingsronde, voor het eerst wat kleine stapjes kunnen zetten.’

Positief

‘Positief is dat de werkgevers een fondsvorming niet langer blokkeren. Hieruit zouden onder meer werknemers wat eerder met pensioen kunnen, zoals in het afgesloten pensioenakkoord afgesproken is. Welke werknemers dit zijn weten we nog niet, omdat de definitie ‘zwaar beroep’ nog moet worden gedefinieerd in onze sector.’

Geen ruimte voor loonsverhoging

‘Verder hebben we lang gesproken over een loonsverhoging,’ vertelt Van Iren. ‘De werkgevers geven aan daar nog steeds geen ruimte voor te hebben. Dit is voor ons onbestaanbaar! De werkgevers geven als reden aan dat het onzekere (corona) tijden zijn en dat ze daardoor terughoudend zijn met het geven van loonsverhoging.’

Onzekere tijden

‘Natuurlijk benadrukken wij op onze beurt dat het eveneens onzekere tijden voor alle medewerkers in de grafische industrie zijn. Bovendien betaalt iedereen mee aan de huidige steunmaatregelen (NOW) van de regering. Daar mag je dan in onze ogen ook wat voor terug zien in de vorm van loonsverhoging. Het kan niet zo zijn dat je héél 2021 verstoken blijft van loonsverhoging. Je kosten gaan immers ook alleen maar omhoog en daar moet je linksom, dan wel rechtsom voor gecompenseerd worden.’

Volgende onderhandelingsronde

‘Op 7 december onderhandelen we weer verder,’ besluit Bernard van Iren. ‘Dat kan wel eens heel lastig worden, maar we hebben en houden de hoop dat we nog dit jaar een resultaat hebben. Dat leggen we dan uiteraard eerst aan onze leden voor.’ Lees op deze pagina het laatste nieuws over de onderhandelingen én alle voorstellen.

'POSITIEF IS DAT DE WERKGEVERS EEN FONDSVORMING NIET LANGER BLOKKEREN'.

Deel deze pagina