CAO OMROEPPERSONEEL

'AFSPRAKEN OVER MEER WERKZEKERHEID LIGGEN IN HET VERSCHIET'

Tekst Jan Bos Beeld Pexels

'ZZP'ERS HEBBEN BEHOEFTE AAN DUIDELIJKHEID OVER HUN TOEKOMST'

Minder flex en meer vaste contracten. Dat is de belangrijkste eis waarmee de FNV de onderhandelingen over de nieuwe cao voor het omroeppersoneel is ingegaan. Een ogenschijnlijk simpele boodschap, maar het blijkt een taaie materie waarbij de bond bij de werkgevers regelmatig tegen een muur van onwil en onbegrip aanliep. Heel voorzichtig lijkt het tij te keren.

‘Voor het eerst hebben de werkgevers nu ook zelf het thema werkzekerheid geagendeerd, dat is toch een soort doorbraak.’ Bestuurder Andrée Ruiters is blij dat het besef dat de flexibilisering bij de publieke omroep is doorgeslagen nu ook bij de werkgevers heeft postgevat. ‘Vorig jaar wezen de leden nog massaal het eindbod van de werkgevers af omdat ze helemaal niets wilden afspreken over werkzekerheid’, blikt ze terug, ‘maar onder druk van de acties die we samen met de omroepmedewerkers hebben gevoerd, daarbij geholpen door de publieke opinie en het advies van de SER, lijken ze in te zien dat het tijd wordt om afspraken te maken over meer zekerheid voor de medewerkers. Dat past ook bij hun ambitie om een goede werkgever te zijn.’ Concrete afspraken zijn er na twee onderhandelingsronden nog niet gemaakt, maar Ruiters heeft er vertrouwen in dat er nu eindelijk stappen gezet kunnen worden die leiden tot meer werkzekerheid. ‘Afspraken over meer werkzekerheid liggen in het verschiet’, verwacht ze. ‘De werkgevers agenderen het immers zelf. Ook met het oog op de krappe arbeidsmarkt is dat dringend noodzakelijk. Jongeren vinden het misschien wel interessant om bij een omroep aan de slag te gaan, maar als ze steeds weer een nieuw tijdelijk contract moeten bevechten zoeken ze hun heil snel elders. Dat kan de omroep zich niet veroorloven.’

Hoewel zzp’ers buiten de werkingssfeer van de cao vallen, hoopt Ruiters om ook hen – in de slipstream van het cao-overleg – meer zekerheid te kunnen bezorgen. ‘Of je nu een contract hebt, of werkt als zzp’er, allemaal hebben ze behoefte aan meer duidelijkheid over hun toekomst. Enquêtes die wij de afgelopen maanden hebben gehouden tonen dat klip en klaar aan. De sector als geheel – werkgevers en werknemers gezamenlijk – is er verantwoordelijk voor dat we medewerkers niet in armoede laten vervallen en hen de mogelijkheid geven om een toekomst op te bouwen. Op die verantwoordelijkheid spreken we de werkgevers aan.’

AANVULLEND GEBOORTEVERLOF

Het streven naar meer werkzekerheid is voor de FNV onlosmakelijk verbonden met een fatsoenlijke loonsverhoging. ‘We willen naast een compensatie voor de inflatie een reële loonsverhoging van € 100 per maand per loonschaal, zodat iedereen er echt in koopkracht op vooruit gaat’, vat Ruiters de loonparagraaf samen. Omdat ze het sterke vermoeden heeft dat mannen en vrouwen voor hetzelfde werk ongelijk worden beloond wil ze ook daarover de discussie openen. ‘Om te beginnen pleiten we voor meer transparantie, zodat mogelijke verschillen makkelijker zichtbaar worden. Binnenkort wordt het onderzoek afgerond dat de werkgevers hebben laten doen naar genderneutrale beloning bij de omroepen. De resultaten daarvan willen we als handvat gebruiken voor een diepgaandere analyse. Op die manier hopen we oneerlijke verschillen aan te kunnen pakken.’ Het streven naar meer gelijkheid ligt ook aan de basis van het pleidooi om het inkomen bij geboorteverlof van de partner volledig (in plaats van de wettelijke 70 procent) door te betalen. ‘Dat maakt het makkelijker om de zorgtaken evenwichtiger en eerlijker te verdelen’, verklaart Ruiters.

THUISWERKEN

Corona heeft op haar geweten dat tijdens de cao-onderhandelingen in vrijwel alle sectoren het thema Thuiswerken prominent aan de orde komt. De cao voor het Omroeppersoneel vormt daarop geen uitzondering. Ruiters: ‘We willen dat werknemers de mogelijkheid hebben om met hun werkgever passende afspraken te maken over thuiswerken en daar horen dan de nodige faciliteiten en een redelijke vergoeding bij. Maar andersom willen we ook dat wordt vastgelegd dat medewerkers het recht hebben om op het werk hun werkzaamheden uit te voeren. Dat klinkt misschien gek, maar we horen regelmatig van vooral jongeren dat ze thuis achter hun laptop zitten te verpieteren en de band met hun collega’s dreigen kwijt te raken. Dan ligt een burn-out op de loer en dat willen we uiteraard voor zijn.’

Klik hier voor het volledige pakket aan cao-voorstellen. Het verloop van de onderhandelingen is hier te volgen.

'ONEERLIJKE VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN WILLEN WE AANPAKKEN'

Deel deze pagina