CAO GRAFIMEDIA

FATSOENLIJKE LOONSVERHOGING BOVENAAN HET VERLANGLIJSTJE

Tekst Jan Bos Beeld Martin de Bouter

DE FNV WIL DAT IEDEREEN ER IN KOOPKRACHT OP VOORUIT GAAT

Eind november zijn de onderhandelingen begonnen over de nieuwe cao voor de Grafimedia. Het resultaat van vorig jaar ontlokte gemengde gevoelens. Vooral de magere loonsverhoging zat de FNV niet lekker. In de nieuwe cao hoopt de bond een stevige inhaalslag te maken. De voortekenen om nu wel een fatsoenlijke loonsverhoging af te spreken zijn in ieder geval gunstig.

‘Het gaat weer beter in de sector, vooral bij de grotere bedrijven, de omstandigheden zijn behoorlijk gunstig.’ Bestuurder Bernard van Iren is aan de vooravond van de eerste onderhandelingsgronde optimistisch gestemd. De leden hebben hem een stevig verlanglijstje meegegeven, dus hij weet wat hem te doen staat. ‘Meer dan 200 leden hebben hun wensen doorgegeven en die hebben stuk voor stuk een behoorlijke loonsverhoging op 1 gezet, daar kunnen we niet omheen.’ De bond wil naast de automatische prijscompensatie van ongeveer 2 procent een substantiële verhoging van de uurlonen met plusminus 5 procent met een minimum van 14 euro per uur. ‘Daarmee maken we de broodnodige inhaalslag’, stelt Van Iren, ‘zo gaat iedereen er in koopkracht op vooruit'. Tijdens de onderhandelingen wordt de bestuurder bijgestaan door twee kaderleden. Hans Verver, werkzaam bij Flora Media in Westzaan, maakt al voor de vierde keer zijn opwachting. Hij kent de sector van binnenuit en ook hij denkt dat een fatsoenlijke loonsverhoging binnen bereik ligt, al waarschuwt hij voor al te hoge verwachtingen. ‘Bij ons gaat het gelukkig hartstikke goed, zoals bij de meeste grote drukkerijen. Daardoor denken mijn directe collega’s dat het niet op kan. Maar dan vergeten ze dat er ook honderden huis-, tuin- en keukendrukkerijtjes zijn die het nu knap lastig hebben. Daar hebben we ook rekening mee te houden, we maken een cao voor de hele sector.’

VERVROEGDE UITTREDING

Het merendeel van de 18.000 werknemers in de Grafimedia is de vijftig ruimschoots gepasseerd. Geen wonder dus dat uitbreiding van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) eveneens als een prangende wens uit de ledenraadpleging naar voren kwam. ‘De komende acht jaar gaat 40 procent van ons eruit’, weet Verver. ‘Daar hoor ik zelf ook bij, over vier jaar word ik 65, dan wil ik er een punt achter kunnen zetten. Dat hoor ik ook om me heen, veel collega’s hebben ruim 30 jaar in de ploegendienst gewerkt, op een gegeven moment is het gewoon klaar.’ Om meer werknemers van de RVU gebruik te kunnen laten maken, zou deze al moeten ingaan vanaf 64 in plaats van 65 jaar. Daarnaast wil de bond de regeling verlengen tot eind 2026. ‘Die wensen passen binnen wat wettelijk mogelijk is, dus dat zou moeten lukken’, hoopt Van Iren. ‘Natuurlijk wordt er ook op aangedrongen om de uitkering te verhogen, want die is gelijk aan de AOW en dus best karig, maar dat kan gewoon niet. Dat staat de wet niet toe.’

GENERATIEPACT

De komst van de RVU maakt het mogelijk om het zogenaamde ‘generatiepact’ wat op te schalen. Het voorstel is dat werknemers al vanaf 60 jaar aan het pact kunnen meedoen, en niet zoals nu vanaf vijf jaar voor de AOW-leeftijd. ‘Kern daarvan is dat deelnemers 80 procent werken, voor 90 procent worden doorbetaald en voor 100 procent pensioen opbouwen’, zet Van Iren uiteen. ‘Omdat veel werknemers dankzij de RVU er eerder mee ophouden, kunnen we het generatiepact uitbreiden zonder dat het geld hoeft te kosten.’

VERGRIJZING

Toenemende vergrijzing van het personeelsbestand, in combinatie met het verruimen van vervroegde uittreding, maakt dat de sector alle zeilen zal moeten bijzetten om voldoende jongeren te werven. ‘Een goede cao maakt het werken in de grafimedia aantrekkelijker, daar kunnen de werkgevers niet omheen’, verwacht Van Iren. ‘Daar hoort een loon bij waarmee je met andere sectoren kunt concurreren. En we willen zekerheid kunnen bieden, dus alleen uitzendkrachten inhuren als het niet anders kan. Ook opleiding is een belangrijk aandachtspunt, daar willen we een extra budget voor opzij zetten.’ Hans Verver begon al als twintiger als offsetdrukker en zou graag zien dat jongeren nu in groten getale in zijn voetsporen treden. ‘Het is een mooi vak’, benadrukt hij. ‘Niet voor niets werken veel collega’s al tientallen jaren in de sector, dat geeft aan dat het aantrekkelijk werk is, anders zouden we het niet zo lang vol houden. Daar mogen we best wat meer reclame voor maken. Een mooie cao met goede arbeidsvoorwaarden helpt daarbij.’

Klik hier voor het volledige overzicht van de cao-voorstellen. Volg het verloop van de onderhandelingen op onze sectorpagina.

HANS VERVER: 'EEN GOEDE CAO MAAKT DE SECTOR AANTREKKELIJKER VOOR JONGEREN'

Deel deze pagina