TOE AAN WAT ANDERS

'NEVER A DULL MOMENT IN DE MEDIASECTOR'

Bestuurder Martin Kothman naar musea en bibliotheken

'IK KIJK ER NAAR UIT OM INTENSIEF MET LEDEN, KADERLEDEN EN SECTOREN TE GAAN SAMENWERKEN'

Media & Cultuur-bestuurder Martin Kothman neemt na lange tijd afscheid van de publieke omroep en het facilitair bedrijf van de omroep. ‘Ik ga nu de sectoren musea en bibliotheken doen en daar heb ik heel veel zin in.’

‘Oude bomen moet je inderdaad niet verplanten’, zegt Martin. ‘Maar de gelegenheid deed zich voor om bij musea en bibliotheken aan de slag te gaan. Ik heb natuurlijk altijd al in de culturele hoek gezeten, ook toen ik nog bij FNV KIEM werkte. Daar zit ook mijn belangstelling. En het zijn twee interessante sectoren. Dus toen ik de mogelijkheid kreeg, omdat mijn twee collega’s die op deze twee pakketten zaten met pensioen gingen, heb ik het overgenomen.’

DRIE PAKKETTEN EN CENTRAAL BOEKHUIS

De kersverse bestuurder werkt zich op dit moment keihard in in het wel en wee van onze leden bij de musea en bibliotheken. ‘Daarnaast blijf ik ook de klassieke muziek doen, die ik al deed, en heb ik er ook de cao voor het Centraal Boekhuis bijgekregen’, vertelt Martin. ‘Dus in feite krijg ik weer drie pakketten.’

VAN PUBLIEK BELANG NAAR MEDIA & CULTUUR

Frans de Haan zwaaide afgelopen zomer af als bestuurder bibliotheken en Linda Groen, bestuurder musea, is sinds 1 oktober met pensioen. Beide sectoren vallen sinds kort onder de sector Media & Cultuur. Martin: ‘Musea hoorden al bij Media & Cultuur. Het branchebestuur bibliotheken heeft onlangs het besluit genomen om van Publiek Belang ook over te gaan naar Media & Cultuur.’

MOOI CULTUREEL PAKKET

‘De mediasector is een heel mooie sector. Never a dull moment. Maar iedereen wil wel eens een keer wat anders en ik dus ook. Ik heb al die jaren de mediasector, de commerciële en publieke omroepen en de facilitair bedrijven met heel veel plezier gedaan. Het is een sector die middenin de samenleving staat en daar van grote invloed op is. En alles wat te maken heeft met het maken van programma’s. Zeker vanuit het gezichtspunt als belangenbehartiger van de mensen die die mooie programma’s maken, is het voor mij altijd een heel interessant werkgebied geweest. Maar dat zijn de musea en bibliotheken ook! En klassieke muziek was dat al. Nu heb ik een heel mooi op de culturele sector gericht pakket.’

NIEUWE CAO BIBLIOTHEEKMEDEWERKERS EN KUNSTEDUCATIE

‘Ik kijk er naar uit om, als die vervelende coronacrisis voorbij is, intensief met de leden, de kaderleden en de sectoren te gaan samenwerken en het vakbondswerk en de positie van de werknemers te verbeteren. Ik verdiep me op dit moment in wat er speelt in de bibliotheken en de musea en pak op wat mijn collega’s vanwege hun pensioenleeftijd niet af hebben kunnen maken. Zo ligt er voor bibliotheken een gezamenlijke cao met de sector kunsteducatie in het verschiet. Dat is best pittig. Ik ben me momenteel aan het inlezen in drie centimeter papier om daar een nieuwe goede cao voor bibliotheekmedewerkers en mensen in de kunsteducatie voor te maken.’

'MUSEA EN BIBLIOTHEKEN HEB IK ALTIJD AL EEN INTERESSANT WERKGEBIED GEVONDEN'

Deel deze pagina