RIV-TOETS

WIE FLUIT DE BEDRIJFSARTS STRAKS NOG TERUG?

Tekst Eva Prins Beeld Pexels

Als de kabinetsplannen doorgaan, gaat de bedrijfsarts bepalen in hoeverre een zieke werknemer aan het werk kan, zonder oordeel van het UWV. ‘Met dit plan lopen zieke werknemers meer risico om hun baan te verliezen’, zegt Erica Hemmes, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden. De FNV trekt daarom bij Tweede Kamerleden aan de bel om duidelijk te maken dat deze plannen geen doorgang mogen vinden.

In de huidige situatie is het ook de bedrijfsarts die vaststelt of een werknemer in zijn werk ‘benutbare mogelijkheden’ binnen of buiten het bedrijf heeft. Dat oordeel is belangrijk, want als dit niet het geval is, heeft de werkgever geen re-integratieverplichtingen meer; die hebben immers toch geen nut. Stel, een werknemer is het niet eens met dit oordeel. Deze kan dit dan aanvechten door een second opinion te vragen bij een andere bedrijfsarts of door een deskundigenoordeel vragen bij het UWV.

FINALE OORDEEL

‘Grote kans dat een werkgever - of anders de rechter wel – dit oordeel overneemt’, zegt Erica Hemmes. Het UWV geeft immers aan het eind van twee jaar ziekte ook het finale oordeel of een werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd, met de zogeheten RIV-toets. En vindt het UWV dan van niet, dan kan het UWV een werkgever een derde jaar loondoorbetaling opleggen, waarbij er in dit jaar alsnog re-integratie-inspanningen verricht moeten worden. ‘Dus volgen werkgevers en rechters ook tussentijds vaak het UWV-oordeel’, zegt Hemmes.

In de nieuwe situatie wordt het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend en dat is volgens Hemmes slecht nieuws voor zieke werknemers. ‘Wie fluit de bedrijfsarts dan nog terug? Het UWV kent een beroepsmogelijkheid, de bedrijfsarts niet. Het enige dat de zieke werknemer nog kan doen is naar de rechter stappen. Dat is een forse drempel.’

WIA-KEURING

Na twee jaar ziekte komt de werknemer bij het UWV voor een WIA-keuring. De werknemer die te horen had gekregen ‘geen benutbare mogelijkheden meer te hebben’ rekent er dan logischerwijs op om volledig te worden afgekeurd. Het UWV kan echter van mening zijn dat de werknemer nog best wat kan.

In de huidige situatie stuurt het UWV de werknemer dan terug naar de werkgever: die moet nog een jaar loon doorbetalen en alsnog een re-integratietraject opstarten. In de nieuwe situatie kan het UWV de bedrijfsarts echter niet meer terugfluiten. Dus helaas, de werknemer wordt voor minder dan 35 procent afgekeurd en krijgt geen WIA-uitkering. De werkgever ontslaat de werknemer, die vervolgens op eigen houtje weer betaald werk moeten zien te vinden. En dat zal niet makkelijk zijn, want wie twee jaar ziek thuis is geweest en niet volledig is genezen, heeft geen streepje voor op de arbeidsmarkt.

Een denkbeeldig voorbeeld? ‘Dit komt helaas heel vaak voor’, zegt Erica Hemmes, ‘en hiermee ontneem je werknemers dus een grote re-integratiekans. ‘In 35 procent van de gevallen waarin het UWV dat derde jaar loonsanctie op heeft gelegd, is de werknemer gewoon weer bij die werkgever aan het werk gegaan. En die mogelijkheid vervalt straks dus.’

Deel deze pagina