CAO UITGEVERIJEN

'HET IS BIJZONDER MAGER EN MAG VOORAL NIET TEVEEL KOSTEN'

'EEN HEIKEL PUNT IN DE CAO IS OOK DE INZET EN BELONING VAN ZZP'ERS'

Begin november is bestuurder Hans Robijn gestart met de onderhandelingen voor de nieuwe cao Uitgeverijbedrijf. De werkgevers wilden in eerste instantie de huidige cao ongewijzigd verlengen. De vakbonden, waaronder de FNV, gingen hier niet mee akkoord.

‘We hebben toen besloten om over een korte wensenlijst van de vakbonden te onderhandelen en te komen tot een cao met een looptijd van maximaal een jaar’, vertelt Hans Robijn.

BIJZONDER MAGER

‘Het is het aloude verhaal. Werkgevers willen wat de loonparagraaf aangaat helemaal niets. Ze zijn alleen bereid om mee te denken over een van werk-naar-werkregeling en iets te doen aan de regeling voor thuiswerken. Dan heb je wel zo’n beetje in een notendop wat werkgevers bereid zijn te bieden. En daar komt bij dat het allemaal ook niet teveel mag gaan kosten. Dat is al met al wel bijzonder mager.’

GEDWONGEN AAN TAFEL

‘Het vervelende daarbij is ook dat wij de werkgevers een soort van gedwongen hebben om aan de onderhandelingstafel te komen. Per 1 augustus van dit jaar liep de cao af en daarom werd het hoog tijd om over nieuwe afspraken te praten. Maar de werkgevers wilden het liefst de cao ongewijzigd met een jaar verlengen. Dus als we er niet uitkomen, dan krijgen kort door de bocht gezegd de werkgevers hun zin. En dat onderhandelt niet gemakkelijk.’

PENSIOENEN

Ook in de sector Uitgeverijen houden de pensioenen de gemoederen bezig. Hans: ‘Bij de vorige cao is afgesproken een werkgroep Pensioen in te stellen. Deze is inmiddels volop aan de slag, maar er is nog te veel onduidelijk om er deze cao-ronde al goede afspraken over te kunnen maken. Wel is duidelijk dat er door een wetswijziging in het kader van het Wettelijk partnerverlof afspraken gemaakt moeten worden over de pensioenopbouw tijdens het geboorteverlof. De partner heeft het wettelijk recht op vijf weken geboorteverlof per jaar, waarbij het UWV zeventig procent van het loon betaalt. Dat levert vragen op over de pensioenopbouw tijdens dit verlof.’

FREELANCERS HEIKEL PUNT

Eveneens een heikel punt binnen de uitgeverijen is de inzet, en vooral de beloning, van zzp’ers. ‘Vaak vertraagde dit onderwerp de totstandkoming van een nieuwe cao’, legt Hans uit. ‘Daarom hebben we dit nu losgekoppeld van het cao-traject. Uiteraard is het niet van de agenda verdwenen.'

GEEN LAST VAN CORONA

‘Een en ander ligt dus op tafel op dit moment’, besluit Hans. ‘Duidelijk is wel dat werkgevers tot 1 augustus 2021 in principe qua loon niets willen. Zij zien geen ruimte voor loonstijgingen. Terwijl het veel uitgeverijen niet eens zo slecht vergaat. Zeker de grotere concerns als Mediahuis en DPG schrijven gewoon zwarte cijfers dit jaar, ondanks corona. En ondanks de teruglopende advertentie-inkomsten. Ook de boekenuitgevers, in het bijzonder de educatieve uitgevers, hebben nauwelijks tot helemaal geen last van corona. Dat is een goed teken en in dat opzicht snijdt het argument van de werkgevers geen hout.’

VOLGENDE ONDERHANDELINGSRONDE

Eind november vond weer een recente cao-onderhandeling plaats. Het laatste nieuws daarover lees je op de site van de FNV. Daarnaast komt er een digitale nieuwsbrief uit met wetenswaardigheden uit de sector. Je kunt je via mail aanmelden voor de nieuwsbrief bij bestuurder Hans Robijn.

'DUIDELIJK IS DAT WERKGEVERS TOT 1 AUGUSTUS 2021 QUA LOON IN PRINCIPE NIETS WILLEN'

Deel deze pagina