CAO-ONDERHANDELINGEN AUDAX

'IK SLUIT REORGANISATIES BIJ AUDAX NIET UIT'

'Mijn mooie vierjarenplan moet voorlopig even de ijskast in'

'HET SOCIAAL PLAN LIGT KLAAR EN IK HOOP ER HET BESTE VAN. HET BEDRIJF HEEFT EERDERE STORMEN OOK WETEN TE OVERLEVEN'

Begin november vond de eerste ronde van de onderhandelingen voor de cao Audax plaats. Eerder dit jaar heeft FNV-bestuurder Hans Robijn overleg gehad met HR en de directie over de inzet van deze onderhandelingen.

‘Audax is eigenlijk een heel triest verhaal’, legt bestuurder Hans Robijn uit. ‘Audax bestaat uit de AKO-shops, de Bruna’s, de The Read Shops en Marskramerwinkels. Afgelopen zomer, toen de eerste lockdown op z’n eind liep, ben ik er op bezoek geweest. Ik heb toen in een gesprek met de toenmalige CEO aangegeven wat ik wilde. Dat kwam neer op invoering van de automatische prijscompensatie en in een traject van vier à vijf jaar een verhoging van het minimumloon naar 14 euro. Daar reageerde de CEO best enthousiast op. Wel zei hij erbij dat dat met de voorwaarde moest dat het in centen zou gebeuren en niet in procenten, zodat de onderste lagen er het snelst en meest op vooruit gaan. De tweede voorwaarde was dat er geen tweede lockdown mocht komen. Want Audax is voor haar omzet voor een bijzonder groot deel afhankelijk van de AKO-winkels op NS-stations en luchthavens.’

VERLIES JAAR 2020

‘Op het dieptepunt, of zo je wilt het hoogtepunt, van corona hadden zij een omzetverlies van 93 procent', gaat Hans verder. 'Toen ik er was, zei deze CEO dat als er na de eerste lockdown weer gereisd mag worden, Audax ongeveer break-even zou draaien, met een klein beetje min of plus. Maar zoals iedereen inmiddels weet, zitten we op dit moment middenin de tweede lockdown. Dus het reizen in Nederland is opnieuw beperkt. Omdat Audax voor haar omzet in belangrijke mate afhankelijk is van reisbewegingen, stevenen ze nu af op een behoorlijk verlies dit jaar. Dus mijn mooie gedetailleerde vierjarenplan gaat voorlopig even de ijskast in.’

VERHOGING LONEN

‘Dan kun je dus hoog en laag springen, maar er zit bitter weinig in. En je kunt er ook bijzonder weinig aan doen. Dus ik heb nu in de eerste ronde voorgesteld om dat plan een jaartje op te schuiven. Laten we eerst gaan voor een cao van een jaar, waarin ik vraag om de rekening niet helemaal bij de medewerkers neer te leggen, maar op z’n minst de koopkracht te behouden. Dat was op zich allemaal al best lastig, maar men wil er wel naar kijken. Dit voorstel heb ik net uitgewerkt en Audax gaat nu doorrekenen of de verhoging van de loonsom kan volgens het voorziene prijsindexcijfer van dit jaar van 1,3 procent. Daardoor krijgen de hogere salarissen ongeveer 0,7 procent en de lagere salarissen 3,5 procent.’

HEEL LASTIG

‘Tegelijk vrees ik dat het heel lastig wordt. Audax verwacht te moeten reorganiseren en financieel gezien zijn er ook wat achterstanden. Ik sluit daarom een faillissement ook niet uit op termijn. Het is heel verdrietig, maar het gaat heel slecht. Het sociaal plan ligt klaar en ik hoop er het beste van. Het bedrijf heeft eerdere stormen ook weten te overleven.’

'AUDAX STEVENT AF OP EEN BEHOORLIJK VERLIES DIT JAAR'

VERKIEZINGEN ONDERNEMINGSRAAD

Binnenkort vinden er weer or-verkiezingen plaats bij Audax. Na deze verkiezingen zal de or meer leden tellen dan nu, waardoor zij een betere afspiegeling van het bedrijf zal zijn. Bestuurder Hans Robijn verzoekt iedereen dringend zich verkiesbaar te stellen. De medezeggenschap is een belangrijk onderwerp binnen Audax. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar hans.robijn@fnv.nl.

Deel deze pagina