ZO ZIT DAT

Ruim honderd WIA-begeleiders bij de bond

EEN EXTRA PAAR OGEN EN OREN

TEKST EVA PRINS BEELD RHONALD BLOMMES

‘MENSEN ZIJN VAAK BLOEDNERVEUS ALS ZE VOOR EEN KEURING MOETEN KOMEN’

Ben je al bijna twee jaar ziek en verwacht je een oproep voor een WIA-keuring of moet je voor een herbeoordelingsgesprek naar UWV? Schakel dan de hulp in van een WIA-begeleider van de bond. ‘Het kan echt verschil maken.’

‘Zij zijn een extra paar ogen om te kijken of het proces goed verloopt. Ze zorgen dat het papierwerk in orde is en geven veel steun’, zegt Erica Hemmes over de WIA-begeleiders. Hemmes is bestuurder bij FNV Uitkeringsgerechtigden met onder meer de WIA – en de begeleiders – in haar pakket. ‘Een (her)keuring voor de WIA is een ingewikkeld proces’, zegt Hemmes. ‘En belangrijk, want daar hangt wel iemands inkomen van af. Dat maakt mensen, die al ziek, kwetsbaar en afhankelijk zijn, vaak bloednerveus voor een gesprek of keuring. Dan is het heel fijn als er iemand naast je staat. Iemand die deskundig is, die weet waar hij het over heeft en die het hoofd koel houdt.’


Ervaringsdeskundig

De ruim honderd WIA-begeleiders zijn speciaal hiervoor opgeleide kaderleden die goed op de hoogte zijn van de actuele wet- en regelgeving. Vaak zijn ze ook ervaringsdeskundig, vertelt Hemmes. ‘Ze weten wat het met je doet als je ziek wordt en arbeidsongeschikt dreigt te raken. Of als je al afgekeurd bent. Ze weten hoe onzeker en angstig het je kan maken om weer een brief van UWV op de mat aan te treffen.’ Een WIA-begeleider kan allerhande vragen beantwoorden, meehelpen met het invullen van formulieren, je voorbereiden op gesprekken en keuringen.


Desgewenst gaat hij of zij ook mee naar gesprekken; met artsen en arbeidsdeskundigen bij UWV, maar soms ook naar de bedrijfsarts en de werkgever. Net wat nodig en gewenst is. Hemmes: ‘Ze kunnen er niet voor zorgen dat iemand wel of niet wordt afgekeurd, maar ze kunnen wel voorkomen dat iemand buiten staat en denkt: “Shit, de helft van wat ik wilde vertellen, heb ik niet verteld.”’


Nazorg

En ook na een keuring of herbeoordeling staat de WIA-begeleider klaar. Hemmes: ‘Als de beschikking er is, kan de WIA-begeleider vertellen welke gevolgen deze beschikking heeft voor bijvoorbeeld verzekeringen en pensioenopbouw. Mensen hebben hier zelf vaak geen idee van en weten vaak ook niet of ze recht hebben op bijvoorbeeld bepaalde toeslagen of voorzieningen. Een WIA-begeleider loopt dat allemaal na en ondersteunt bij eventuele vervolgstappen. Dat hoort bij de nazorg.’ Zo’n vervolgstap kan een bezwaarprocedure zijn, in het geval iemand het niet eens is met een beschikking, of als UWV fouten heeft gemaakt.


Hemmes: ‘De WIA-begeleider kan dan de weg wijzen naar juristen van de bond en dit proces begeleiden.’ Tot slot zijn de WIA-begeleiders voor haar als bestuurder en belangenbehartiger een belangrijke informatiebron. Hemmes: ‘Zij zorgen ervoor dat ik de collectieve belangenbehartiging goed kan doen. Zij zijn de ogen en oren van de bond op de werkvloer.’ Wil je de hulp inschakelen van een WIA-begeleider? Neem dan contact op met het Contactcenter: 088 368 03 68 en vraag naar een WAO/WIA-begeleider. Deze neemt dan contact met je op.

‘HIJ HEEFT ONS ER ECHT DOORHEEN GESLEEPT’


‘Deze man verdient een lintje’, zegt Martien van den Heuvel over WIA-begeleider Bert Maas. ‘Hij heeft zo ontzettend veel voor ons gedaan.’

Het verhaal van Van den Heuvel (62) begint in 2012. Vlak voor zijn 25-jarig jubileum bij de NS, waar hij in de automatisering werkt, krijgt hij vreselijke pijn in zijn heup. Slijmbeursontsteking denkt de huisarts. Hernia zo blijkt na een second opinion. Hij krijgt pijnbestrijding en blijft zo goed en kwaad als het gaat werken. Op zijn werk is ondertussen een grote reorganisatie gaande. Na een vakantie heeft hij ineens een andere werkplek en een andere baas.


Ziek thuis

Van den Heuvel werkt door, al kost dat steeds meer moeite, want hij krijgt ook andere klachten: vermoeidheid, vergeetachtigheid. Onderzoek na onderzoek volgt. De bedrijfsarts dringt ondertussen aan op een diagnose. Uiteindelijk komt Van den Heuvel ziek thuis te zitten: het gaat niet meer. De NS stuurt ondertussen aan op ontslag. ‘We hadden het gevoel dat ze een spel aan het spelen waren dat we niet meer konden bevatten’, zegt Manita, de vrouw van Martien van den Heuvel. Hulp komt er uiteindelijk vanuit de bond in de persoon van WIA-begeleider Bert Maas. Hij legt uit en gaat mee naar de bedrijfsarts. Manita: ‘Toen konden wij veel loslaten.’


Financieel gunstig

Zieke werknemers mogen niet worden ontslagen, weet Maas. Van den Heuvel gaat op advies van Maas ziek uit dienst. Dat is financieel gunstig, want dan loopt onder meer de pensioenopbouw door. Maas helpt daarna ook met al het regelwerk bij UWV, waar Van den Heuvel uiteindelijk volledig wordt afgekeurd. Vervolgens regelt Maas een invaliditeitspensioen en ophoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering omdat Van den Heuvel inmiddels 24 uur per dag (thuis)zorg nodig heeft. Het waren taaie en langdurige gevechten, met de bedrijfsarts, de NS en UWV. ‘Zonder Bert was het ons nooit gelukt’, zegt Manita. ‘We kenden al die wetten en regelingen niet. En bovendien kun je dat er helemaal niet bij hebben, je bent zo overmand door emoties. Bert was de rustige stabiele factor, hij heeft ons er echt doorheen gesleept.’

‘JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR’

Detlef Metzler had zelf zo veel hulp en steun ervaren van een WIA-begeleider dat hij, eenmaal arbeidsongeschikt verklaard, graag hetzelfde voor andere mensen wilde betekenen. ‘Mensen mogen me altijd bellen.’

Echt luisteren. Zonder een oordeel klaar te hebben. Daar begint het mee, zegt Detlef Metzler (65). ‘Een vertrouwensband is het allerbelangrijkste. Het eerste gesprek heb ik daarom altijd bij mensen thuis. En dan benadruk ik: je kan me alles vertellen en alles vragen – en je mag me ook altijd bellen.’


Nerveus

Vrijwel iedereen is onzeker en nerveus voor zijn of haar WIA-keuring, weet Metzler. ‘Mensen weten niet wat hen te wachten staat.’ Hij spreekt uit ervaring. In 2012 moest Metzler, toen procesoperator in de automotive industrie, zelf een aanvraag doen vanwege de gevolgen van een hartinfarct. Hij kwam uiteindelijk voor 80 tot 100 procent in de WIA. Bij dit traject werd hij bijgestaan door een WIA-begeleider van de bond. En dat maakte veel verschil, ervoer hij. Praktisch, maar vooral ook emotioneel. ‘Je staat er niet alleen voor. Dat is zo belangrijk. Doordat hij naast me zat bij alle gesprekken, voelde ik me een stuk zekerder en sterker.’


Regie pakken

Die ‘empowerment’ en steun hoopt Metzler nu ook aan anderen in hetzelfde schuitje als hij toen, te geven. ‘Voor mensen voelt het vaak alsof ze zijn overgeleverd aan een beslissing van UWV. Ik help ze om voor zichzelf op te komen, om de regie – waar mogelijk – terug te pakken.’ Hij doet dat onder meer door de mensen heel goed voor te bereiden op de gesprekken en keuring(en) en alle mogelijke scenario’s door te spreken – ook voor ná de beschikking. Daarnaast gaat hij mee naar alle gesprekken – en dat scheelt echt, merkt hij. ‘Dan krijgt een cliënt vaak ook meer ruimte voor eigen inbreng dan als hij alleen is. Als mensen zich aan het eind van het traject goed geholpen voelen en vooral weer perspectief zien, dan ben ik blij.’

Deel deze pagina