VOORWOORD

OP NAAR 2020!

FNV-voorzitter Han Busker kijkt in dit voorwoord terug op het afgelopen jaar en richt tegelijk de blik op 2020.

In de laatste maand van het jaar ontkomt niemand eraan om terug te kijken op wat er in 2019 heeft plaatsgevonden. Terugkijken op de afgelopen periode waarin jeugdzorgmedewerkers en andere mensen uit de zorg geschiedenis schreven door voor het eerst zo massaal in actie te komen. Door het werk neer te leggen en betere arbeidsvoorwaarden te eisen.


Het is ook het moment om verder terug te kijken, bijvoorbeeld naar halverwege het jaar toen we het samen voor elkaar kregen dat de werkgevers en de regering een pensioenakkoord ondertekenden dat het voor miljoenen mensen mogelijk maakt om eerder te stoppen met werken, dat indexatie dichterbij brengt en ervoor zorgt dat het geld uit de pensioenfondsen naar de mensen gaat die ervoor gewerkt hebben.


Daarnaast is het goed om te zien dat de vakbondsagenda steeds breder wordt gedragen: de partijen in de Tweede Kamer pleiten met ons voor hogere lonen, de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt nu ook over cowboybedrijven die de wet omzeilen, de loondispensatiemaatregel is van tafel, er is een kolenfonds gekomen dat meehelpt aan een eerlijke energietransitie en bijna niemand durft nog te beweren dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt niet is doorgeslagen.


Onze agenda heeft er wel eens een heel stuk slechter voorgestaan. Voor mij laten de acties en de successen van de afgelopen periode dan ook zien dat actievoeren loont en dat er niet alleen geluisterd wordt naar diegene die het meeste schade aanricht op het Malieveld of de langste files veroorzaakt. Het werk is nog niet af, er moet nog veel gebeuren en ik zie ernaar uit dat ook volgend jaar weer samen met al onze leden te gaan doen.


Han Busker

Voorzitter FNV