SOLIDAIR!

Vrijwilligers Gerda Hoeksema en Mariska van der Linden

WEGWIJS IN GELDZAKEN

TEKST PETER VAN DER AA BEELD JAAP VAN DEN BEUKEL

Een tas vol ongeopende rekeningen, aanmaningen en belastingaanslagen. En een wanhopige man of vrouw die dreigt te verzuipen in een financieel moeras. De Thuisadministratie van Humanitas helpt om overzicht en inzicht te krijgen in de eigen geldzaken.

Vijfduizend vrijwilligers bij Humanitas helpen mensen bij het op orde brengen van hun financiële administratie. Twee van hen werken samen in Almere: Gerda Hoeksema (64) en Mariska van der Linden (40). Gerda: ‘Vanaf 2008 deed ik de administratie voor mijn ouders, die dat zelf niet meer konden. En later ook voor mijn schoonouders. Ik dacht toen weleens: hoe moet dat nou met mensen die geen hulp krijgen van familie of vrienden? Daar zou toch eigenlijk een voorziening voor moeten zijn. Ik kende Humanitas toen nog niet; inmiddels wel. En toen ik mijn baan verloor, besloot ik daar vrijwilligerswerk te gaan doen. Humanitas biedt allerlei soorten hulp maar voor mij lag dit het meest voor de hand. En ik moet zeggen: het geeft mij veel voldoening.’


Samen optrekken

Mariska: ‘Mijn baan beviel me niet meer zo, dus die heb ik vorig jaar na lang wikken en wegen opgezegd. Maar ik wilde niet in een sociaal isolement terechtkomen en dan is vrijwilligerswerk een uitkomst. De Thuisadministratie is geknipt voor mij omdat het mooi aansluit bij de studie die ik doe voor assistent-controller. In de groep die bij Humanitas de training volgde, trof ik Gerda. We besloten in het werk samen op te trekken. In het begin is alles nieuw en ben je wat onzeker, dan is het fijn om steun aan elkaar te hebben. We gaan in principe samen op huisbezoek, we overleggen, vullen elkaar aan. Dat gaat prima.’


Deelnemers

Gerda: ‘We hebben drie cliënten. Deelnemers heten die bij Humanitas. De eerste was relatief gemakkelijk. Die hebben we geholpen om weer wegwijs te worden in zijn financiële situatie. We hebben daarvoor een handige map, waarin we alle documentatie keurig kunnen rangschikken: vaste lasten, schulden, toeslagen, belastingbrieven enzovoort. Die meneer ziet het weer zitten en kan zelf verder. We hebben een nieuwe deelnemer met wie we nu aan de slag gaan. Maar onze grootste klus betreft een man van begin zestig die niet in staat is zelf zijn financiële zaken te regelen. Zijn begrip schiet tekort. Hij kan wel lezen maar begrijpt nauwelijks wat er staat. Als je hem iets vraagt, merk je dat hij de antwoorden gokt. Hij gaf ons een tas vol ongeopende enveloppen. Hij bleek zijn administratie lang te hebben verwaarloosd. Gelukkig heeft hij uit onzekerheid alles bewaard wat hij aan papieren binnenkreeg. Maar bepaalde essentiële documenten ontbreken dan toch nog. Daar gaan we achteraan. We nemen met onze inbreng een hoop stress bij hem weg.’


Sociale functie

Mariska: In principe gaan we eens per week bij hem langs. We zijn begonnen met alles te ordenen om inzicht te krijgen in zijn situatie. Dan blijkt bijvoorbeeld dat hij bepaalde toeslagen laat liggen. En we helpen met bellen naar instanties als er iets onduidelijk is. Maar we zijn ook met hem meegegaan om een nieuwe mobiele telefoon te kopen. Hij heeft veel begeleiding nodig. Hij heeft ooit een gezin gehad maar is ergens de weg kwijtgeraakt. Hij is zelfs een tijdje dakloos geweest. We hebben een zakelijke opdracht maar duidelijk ook een sociale functie. Hij is blij als we komen. Hij bereidt ons bezoek altijd goed voor. Hij zit op tijd klaar in een net huis, dat nog ruikt naar schoonmaakmiddel. Humanitas gaat ervan uit dat een deelnemer maximaal een jaar hulp krijgt. Deze meneer heeft langer steun nodig. Hij redt het gewoonweg niet alleen. Waarschijnlijk wordt hij te zijner tijd overgedragen aan een beschermingsbewindvoerder. Gerda en ik zijn meteen in het diepe gegooid met zo’n deelnemer, maar dat is prima. We leren er veel van en het is mooi om iemand bij te staan die het zo moeilijk heeft.’

Meedoen?

Bij Humanitas helpen jaarlijks vijfduizend vrijwilligers Thuisadministratie zeventienduizend deelnemers. Maar Humanitas biedt ook andere vormen van hulp en verwelkomt graag nieuwe vrijwilligers. Kijk op humanitas.nl.

Deel deze pagina