VOORWOORD

WEERBAARHEID

‘Jonge musici zouden op het conservatorium les moeten krijgen in empowerment, zodat ze zich sterk kunnen maken voor wat ze echt belangrijk vinden.’ Aan het woord is violiste en juriste Heather Kurzbauer die verderop in dit nummer wordt geïnterviewd over haar proefschrift dat de kwetsbare positie van orkestmusici als thema heeft. Weerbaarheid, het vermogen om voor jezelf op te komen, is onbedoeld het thema van dit nummer.

De bijdrage over de nieuwe cao voor de werknemers van Papyrus laat zien dat dankzij hun weerbare opstelling een goede nieuwe cao tot stand is gekomen. ‘Zonder actiebereidheid was dat niet gelukt’, constateert onderhandelaar Bernard van Iren. ‘De nieuwe cao is volledig de verdienste van de werknemers zelf.’

Medewerkers van regionale omroepen wisten dankzij hun weerbaarheid in nauwe samenwerking met de FNV een eind te maken aan de dubieuze constructies van bemiddelingsbureau Tentoo, waarmee ze onder valse voorwendselen in zee waren gegaan. In dit nummer wordt beschreven dat die taaie strijd nu in de laatste fase is beland.

Poldermodel

Niet alleen in relatie tot de werkgever komt een weerbare opstelling goed van pas. Stevig voor jezelf opkomen is helaas ook meer en meer nodig in het publieke domein. Hoofdredacteur Allard Berends van Omroep Flevoland vertelt in een interview over persveiligheid hoe zijn medewerkers soms worden bejegend. Terwijl ze gewoon hun werk doen worden ze steeds vaker lastiggevallen, niet zelden op een agressieve manier. Zelfs in Flevoland red je het dan niet om terug te vallen op het poldermodel, in zulke situaties blijkt redelijk overleg vaak niet mogelijk en moet je stevig in je schoenen staan. Ook al heb je het gelijk aan je zijde, een weerbare opstelling is soms nodig om je gelijk te halen.

In het artikel over de toenemende ongelijkheid in Nederland wordt dat onderstreept door collega Petra Bolster. ‘Als de bedrijven en de politiek de knop niet willen omzetten, zal de FNV daar wel voor zorgen’, zegt ze strijdbaar. ‘De komende tijd organiseren we bijeenkomsten in het land om onze leden te mobiliseren.’ Ik hoop u daar tegen te komen, zodat ook de sector Media & Cultuur een stevig steentje bijdraagt aan de strijd van de FNV tegen de ongelijkheid.

Hettie Kijzers Manager collectief FNV

Deel deze pagina