VOORWOORD

METEN IS WETEN

Dit nieuwe nummer van de editie Media & Cultuur van FNV Magazine geeft een goed beeld van de uitdagingen waar de sector voor staat. Zoals het terugdringen van flexibele arbeidscontracten die in onze sector meer dan gemiddeld voorkomen. Het herpakken na de coronacrisis die langzaam maar bepaald niet zeker op z’n retour lijkt. En het afsluiten van cao’s die meebewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor mij is het een eer en uitdaging om hier als manager collectief leiding aan te geven. Ik kijk ernaar uit om me hiervoor optimaal in te zetten. Het helpt dat de materie voor mij niet volledig nieuw is, in het verleden heb ik gewerkt voor verschillende FNV bonden waaronder FNV KIEM en ik verwacht dat die ervaring mij als manager collectief goed van pas zal komen.

De manier waarop we de uitdagingen in de sector aangaan is tweeledig. In de eerste plaats zoeken we de medewerkers op en gaan we het gesprek aan over wat hen bezighoudt en wat er beter zou moeten. Om een breder beeld te krijgen doen we in de tweede plaats onderzoek naar aard en omvang van de problemen. Want meten is weten. Zo zijn onlangs de resultaten opgeleverd van een enquête naar de mate waarin er door de omroepen wordt gewerkt met flexibele contracten.

Zoals u verderop kunt lezen blijkt daaruit dat maar liefst een op de drie omroepmedewerkers een tijdelijk contract heeft. En dat is niet uit eigen keuze, want 85 procent snakt naar meer zekerheid. Het zijn keiharde cijfers die veel zeggen over de dagelijkse praktijk bij de media. Natuurlijk zullen we de omroepen confronteren met de uitkomsten en zullen we deze aangrijpen om aandacht te vragen voor al die medewerkers die achter de schermen keihard werken en als dank voortdurend in onzekerheid worden gelaten.

CAO-ONDERHANDELINGEN

Om nog meer inzicht te krijgen in de dagelijkse praktijk bij de omroepen zijn we een peiling gestart naar de naleving van de Fair Practice Code. Ook daarover kunt u in dit nummer meer lezen. Nog niet iedereen krijgt het uurtarief waar hij of zij recht op heeft en ook dat willen we aan de hand van concrete gegevens bij de werkgevers aankaarten.

Nu de herfst voor de deur staat, zijn de voorbereidingen voor de cao-onderhandelingen weer in volle gang. Met name de culturele sector maakt als gevolg van de coronacrisis moeilijke tijden door. Toch ontslaat dat ons niet van de plicht om voor de werknemers de best mogelijke arbeidsvoorwaarden af te spreken. Onze kaderleden, leden èn bestuurders zullen daarvoor weer alles op alles zetten, collectief en strijdbaar! Samen op naar mooie resultaten.

Hettie Kijzers Manager collectief FNV

Deel deze pagina