PUBLIEKE OMROEP

Hoe werkt de Fair Practice Code in de praktijk?

PEILING NAAR TARIEVEN ZZP'ERS BIJ OMROEPEN

Tekst Jan Bos Beeld Pexels

'WE STREVEN NAAR EEN GELIJK SPEELVELD VOOR ALLE WERKENDEN'

Sinds december vorig jaar geldt voor zzp’ers die voor een omroep werken een minimumtarief. Dat is vastgelegd in een Fair Practice Code die de bonden met de omroepen hebben afgesproken. De FNV wil graag weten hoe deze afspraak in de praktijk uitpakt en is daarom een peiling gestart onder zzp’ers die aan een programma voor een publieke omroep werken.

De Fair Practice Code is een belangrijk wapen in de strijd voor eerlijke tarieven voor alle zzp’ers die voor een publieke omroep werken. De code geldt zowel voor zzp’ers die rechtstreeks voor een regionale of landelijke omroep werken als voor zzp’ers die via een producent of broadcastbedrijf aan een programma van de publieke omroep werken. ‘Een zzp’er mag nooit goedkoper zijn dan een werknemer in dienst van de omroep die hetzelfde werk doet’, zet Andrée Ruiters, bestuurder FNV Media & Cultuur, uiteen. ‘We streven naar een gelijk speelveld voor alle werkenden, dus naar eerlijke tarieven voor zzp’ers die daarover zelf met hun opdrachtgevers kunnen onderhandelen.’

In overeenstemming met de Fair Practice Code hebben zzp’ers tenminste recht op 150 procent van het cao-loon voor vergelijkbaar werk. Een lager tarief mag niet. ‘Dat zou niet eerlijk en ook niet reëel zijn’, benadrukt Ruiters. ‘Zzp’ers lopen vaak al wat langer mee, die ervaring moet zich uitbetalen. Dat vinden de opdrachtgevers uiteindelijk ook, zij hebben per slot van rekening ook de code ondertekend.’

EVALUATIE

Met de peiling wil Ruiters niet de indruk wekken dat opdrachtgevers zich weinig gelegen laten liggen aan de afgesproken code. ‘We krijgen wel signalen dat nog niet iedereen zich eraan houdt, maar dat hoeft geen kwade opzet te zijn’, stelt ze. ‘Het kan nog onwetendheid zijn. De peiling is juist bedoeld om erachter te komen waar we meer aandacht aan moeten besteden. Misschien is er bij opdrachtgevers nog een gebrek aan informatie, dat zou heel goed kunnen, dan gaan we daaraan werken. Met de omroepen is afgesproken dat er na een jaar een evaluatie plaatsvindt, wij verzamelen nu alvast informatie om dan goed beslagen ten ijs te komen.’ Door aan de peiling mee te doen krijgen zzp’ers vragenderwijs informatie over de tarieven waar ze recht op hebben. De omroepen zijn er verantwoordelijk voor dat de producenten en broadcastbedrijven weten aan welke tarieven ze zich moeten houden wanneer ze zzp’ers inhuren.

Tekst loopt door onder kader

'ERVARING MOET ZICH UITBETALEN'

AANDACHTSPUNTEN BIJ ONDERHANDELINGEN

Het minimumtarief is het uurtarief waar de zzp’er minimaal recht op heeft. Over het tarief moet met de opdrachtgever onderhandeld kunnen worden. Om een passend tarief overeen te komen voor de opdracht kun je als zzp’er de volgende aspecten naar voren brengen: - ervaring - deskundigheid en specialistische kennis - de lengte van de opdracht, (omvangrijke of korte opdracht) - de aard van de opdracht (complexiteit, bijvoorbeeld naast camera ook geluid) - de termijn van beschikbaarheid (flexibiliteit) - andere van belang zijnde factoren (bijvoorbeeld onregelmatigheids- en gevarentoeslag).

SER-ADVIES

De positie van zzp’ers en de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt staan breed ter discussie. Op uitdrukkelijk advies van de SER heeft ook het kabinet zich inmiddels voorgenomen om de doorgeslagen flexibilisering terug te dringen en schijnzelfstandigheid aan te pakken. Het SER-advies spreekt zich ook uit voor een minimumtarief voor zzp’ers. ‘Dat geeft ons de wind in de rug’, stelt Ruiters. ‘Ook de werkgevers hebben zich achter dat advies geschaard, dat zullen we bij de evaluatie van de Fair Practice Code zeker onder de aandacht brengen.’

DOE MEE!

Ruiters roept zzp’ers die werken in opdracht van een omroep of producent nadrukkelijk op om aan de peiling mee te doen. ‘Hoe meer reacties we krijgen, hoe beter we ons werk kunnen doen. Aan de hand van de informatie die bij ons binnenkomt, kijken we wat er wel en niet goed gaat en kunnen we zo nodig werken aan verbeteringen. Ook positieve ervaringen horen we natuurlijk graag, die zijn voor ons ook heel bruikbaar. Daarom zeg ik tegen iedereen die weleens een klus doet voor een omroep of producent: 'Doe mee!’

Meedoen kan door op deze link te klikken. De peiling bestaat uit een beperkt aantal vragen, invullen duurt enkele minuten. Half september sluit de peiling, dus vul hem meteen in.

Deel deze pagina