VERENIGINGSNIEUWS

NIEUWS VAN DE FNV

LAAT GEEN GELD LIGGEN

In veel cao’s is geregeld dat je een deel van je vakbondscontributie terug kunt krijgen. Laat geen geld liggen en maak gebruik van deze regeling. Vanaf 31 augustus kun je jouw jaaropgave downloaden via www.fnv.nl/jaaropgave. Bij de meeste werkgevers moet je de jaaropgave inleveren voor half november. Informeer ernaar bij jouw bedrijf. Je werkgever zorgt ervoor dat je een deel van je betaalde contributie terugkrijgt, als je hiervoor in aanmerking komt.

WORD KADERLID VAN DE FNV

Ben jij de collega waar iedereen naartoe komt met vragen? Wil jij je inzetten voor goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden in jouw bedrijf? Dan ben je geknipt als kaderlid van de FNV.

‘WE HEBBEN EEN HECTISCHE PERIODE ACHTER DE RUG’

Ger Moeken was lange tijd actief in de woondiensten, is inmiddels gepensioneerd en zit namens de sector Bouwen & Wonen in het ledenparlement, waarvan hij sinds kort vicevoorzitter is.