SUCCES IN LANGLOPENDE STRIJD

EINDE AAN UITKNIJPCONTRACTEN OMROEPPERSONEEL

EEN BRIEF VAN HET PERSONEEL IS HET BEGIN GEWEEST VAN DE AFSPRAKEN DIE ER NU LIGGEN VOOR DE TOEKOMST

Omroepen NH en AT5 hebben ons beloofd nog dit jaar te stoppen met het inhuren van flexwerkers via payrollbedrijf Tentoo. Hiermee komt er een einde aan de onzekere contracten en jarenlange onderbetaling van een grote groep omroepmedewerkers.

FICTIEVE WERKNEMERS

Via verschillende schijnconstructies werden medewerkers onderbetaald en ingezet als fictief werknemer: structureel werk, maar geen cao-loon, vakantiedagen- en geld, eindejaarsuitkering of pensioen. We zijn erg blij met de belofte van AT5 en NH. Samen met de omroepen hebben we afgesproken hoe het eerlijker kan: structureel werk in dienst van de omroep, uitzend voor ziek en piek. Over fatsoenlijke zzp-tarieven is de FNV nog in gesprek. Een goed voorbeeld doet goed volgen.

ONDERBETALING VIA ZZP-CONSTRUCTIE

Een groep medewerkers van NH en AT5 werkte jarenlang via een payroll- en zzp-constructie van Tentoo. Uit het onderzoek dat FNV Flex & Naleving in 2018 deed bleek dat de cao ondermijnd werd en omroepmedewerkers die hetzelfde werk deden ongelijk behandeld werden. Hierbij hadden ze recht op dezelfde beloning als medewerkers in vaste dienst, maar ze verdienden 30 tot 40 procent minder, kregen geen vakantiedagen- en geld, doorbetaling bij ziekte, pensioen of een eindejaarsuitkering.

IMPACT OP PRIVÉLEVEN

De onzekere situatie had een grote impact op het privéleven van de omroepmedewerkers. Enkelen besloten samen met FNV de omroepen aan te spreken en juridische stappen te ondernemen. Zij zijn weer in dienst genomen, vakbondswerk loont. Een brief van het personeel is het begin geweest van de afspraken die er nu liggen voor de toekomst.

FNV IN GESPREK MET PERSONEEL OMROEPEN

Ook bij andere regionale omroepen is FNV in gesprek met het personeel. Bij omroep Brabant en omroep Friesland komen mediamakers bij elkaar om de problematiek gezamenlijk aan te kaarten. Omroepen geven aan de samenwerking met Tentoo af te gaan bouwen. De verontwaardiging is groot nu blijkt dat Tentoo de cao niet heeft nageleefd en ook al enkele nabetalingen heeft verricht. FNV gaat in gesprek met meerdere omroepen en de RPO om net als bij AT5 en NH Media goede toekomstafspraken te maken. Het kan niet zo zijn dat de omroepen zich als schijnopdrachtgever blijven opstellen, terwijl personeel al jarenlang structureel werk verricht.

GELIJK WERK, GELIJK LOON

De afspraken die FNV met AT5 en NH Media heeft gemaakt zorgen voor zekerheid en een gelijk speelveld bij de omroepen. Mediamakers die hetzelfde werk doen hebben recht op gelijke arbeidsvoorwaarden conform de cao voor omroeppersoneel. Structureel werk in dienst van de omroep of een uitzendcontract (ABU/NBBU) voor ziek en piek. Als zelfstandige werken bij de omroep kan, maar wel tegen een fatsoenlijk tarief. Een freelancer mag nooit goedkoper zijn dan een vaste medewerker die hetzelfde werk doet. Het succes bij AT5 en NH Media is slechts het begin. FNV blijft zich inzetten voor een gelijk speelveld bij de omroepen.

DE FNV IS NOG IN GESPREK OVER FATSOENLIJKE ZZP-TARIEVEN. GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN

Deel deze pagina