PENSIOENAKKOORD

PENSIOENAKKOORD: DE UITVOERING KAN BEGINNEN

Tekst Peter van der Aa Beeld ANP Foto

Grote opluchting bij alle betrokken partijen, toen op zaterdag 4 juli het groene licht kwam van de FNV voor de uitwerking van het pensioenakkoord. Het ledenparlement stemde daar na uitvoerig beraad mee in.

Twee weken eerder moest dat besluit eigenlijk al vallen maar het parlement bleek meer tijd nodig te hebben om een afgewogen oordeel te kunnen geven. Toen de witte rook was opgetrokken, benadrukte FNV-voorzitter Han Busker het belang van het akkoord.

BELANGRIJKE STAPPEN

‘De FNV knokt voor een goed pensioen voor iedereen. Met dit akkoord zetten we daarin weer belangrijke stappen. De AOW-leeftijd gaat veel minder snel omhoog en mensen met zwaar werk kunnen eerder stoppen met werken. Het nieuwe stelsel is toekomstbestendig en zorgt ervoor dat pech- en gelukgeneraties worden voorkomen. We zijn blij dat we dit voor onze leden en voor alle werkenden en gepensioneerden in Nederland kunnen regelen.’

Het ledenparlement vergaderde over de pensioenen in een zogenaamde hybride vergadering. In verband met de coronacrisis konden de leden ervoor konden kiezen om fysiek bij elkaar te komen of vanuit huis de vergadering te volgen en te stemmen.

In juni vorig jaar konden alle FNV-leden zich in een referendum uitspreken over het pensioenakkoord. Toen stemde driekwart van de leden voor. Met de uitwerking van dit akkoord heeft het ledenparlement nu ook ingestemd.

TIEN JAAR ONDERHANDELD

Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV en pensioenonderhandelaar, toonde zich daar verheugd over. Over een nieuw stelsel is tien jaar lang onderhandeld. Door het besluit van het ledenparlement kan nu de uitvoering ervan ter hand worden genomen. Elzinga: ‘In het nieuwe stelsel kunnen we veel eerder voor zowel werkenden als gepensioneerden een koopkrachtig pensioen realiseren.’

Deel deze pagina