VOORWOORD

MAATWERK

‘Het roer in handen’. Dat wordt de titel van het Meerjarenbeleidsplan van de FNV voor de jaren 2022-2025. De basis voor dat plan is gelegd tijdens een vruchtbaar congres dat op 12 en 13 april plaatsvond en waaraan vijfhonderd afgevaardigden uit alle sectoren hebben meegedaan.

Meer regie over de invulling van je werk is de kern van het streven om het roer meer in handen van de werknemers te leggen. Binnen de sector Media & Cultuur zijn we daar al volop mee bezig. In dit nummer kun je daar meer over lezen. Bijvoorbeeld over de ondersteuning die bestuurder Andrée Ruiters verleent aan de werknemers van een groot bedrijf in woningfotografie. Zij zijn ontevreden over hun arbeidstijden en mede dankzij het beroep dat zij op de FNV hebben gedaan is het gesprek met de werkgever op gang gekomen.

En Bernard van Iren, bestuurder Grafimedia, vertelt verderop dat hij bij de totstandkoming van de cao bewust niet alles tot in detail heeft willen regelen. ‘Dat laat ruimte voor maatwerk en zo zijn de werknemers veel meer bij hun eigen arbeidsvoorwaarden betrokken’, aldus Van Iren. Zo bieden we op verschillende manieren ruimte voor werknemers om het roer in eigen hand te nemen.

Startschot

Dat laat natuurlijk onverlet dat we goede collectieve afspraken maken. Die bieden de randvoorwaarden waarbinnen op individueel niveau of binnen de bedrijven gedetailleerde afspraken gemaakt kunnen worden. Binnen onze sector wordt nu de ene na de andere cao afgesloten. Vorige keer berichtten we al over de nieuwe cao’s voor Bibliotheken, de Grafimedia en het Uitgeverijbedrijf. In dit nummer voegen we daar verhalen over de cao’s voor het Omroeppersoneel en voor de Nederlandse Orkesten aan toe. In bijna alle gevallen gaat het om cao’s met een looptijd van twee jaar. Dat biedt rust en ruimte om de afspraken uit de cao’s te implementeren.

Het betekent bepaald niet dat de betreffende onderhandelaars nu even op hun lauweren kunnen rusten. Want de totstandkoming van een cao is enerzijds het sluitstuk van een vaak spannend onderhandelingsproces, maar het is tegelijkertijd het startschot van tal van werkzaamheden om ervoor te zorgen dat al die afspraken ook echt worden uitgevoerd.

Hettie Kijzers Manager collectief FNV

Deel deze pagina