NET LID

‘IK HAD EEN HEEL ANDER BEELD VAN DE BOND’

Tekst Ronald de Kreij Beeld De Beeldredaktie/Gerlinde Schrijver

Irene Jansens (51) werkt als regisseur Sport en Bewegen bij het Sportbedrijf Deventer. Enkele maanden geleden is ze lid geworden van de FNV. Waarom nu pas?

1. Kende je de vakbond niet?

‘Zeker wel, zelfs van huis uit. Mijn vader was een fanatieke vakbondsman. Maar ik vond het vakbondslidmaatschap voor mijn werk niet zo nodig. Dat heeft een beetje te maken met de uitstraling van vakbonden: op de barricades en actievoeren. Dat pas niet bij mij en ook niet bij de branche waarin ik werk.’

2. Waarom ben je nu dan alsnog lid geworden?

‘Dat heeft te maken met het afgelopen cao-traject. Sinds we als gemeentelijk sportbedrijf zijn verzelfstandigd vallen we onder de nieuwe cao Vermo. Dat staat voor Verzelfstandigde Maatschappelijke Organisaties. Die cao zat lange tijd in een impasse, maar FNV-bestuurder Ingrid Koppelman heeft ‘m vlot getrokken. Het is een mooie cao geworden met onder meer een forse loonsverhoging én automatische prijscompensatie.’

3. Wat heb je zelf aan de cao bijgedragen?

‘Ik was voorzitter van de ondernemingsraad van ons sportbedrijf én voorzitter van de koepel van ondernemingsraden van alle Vermo-bedrijven. Wij hebben gezamenlijk onze achterban bevraagd en input geleverd voor de nieuwe cao. Onze samenwerking met Ingrid was heel constructief, maar het resultaat dat er nu ligt is toch echt de verdienste van de bond en de inzet van Ingrid. Dankzij haar heb ik de FNV beter leren kennen. Dat was heel anders dan ik dacht wat een vakbond was. Bijvoorbeeld dat zij ook resultaten boeken op andere manieren dan alleen maar staken en actievoeren. Dat sprak me aan. Daarom ben ik, toen ik stopte met het OR-werk, lid geworden van de bond.’

4. Is jezelf actief inzetten voor de bond ook nog een optie?

‘Nou, laten we niet te hard van stapel lopen. Maar ik sluit niets uit. Actief zijn zit namelijk wel een beetje in mijn bloed. Zie mijn OR-werk. Ik lever graag een bijdrage aan het algemeen nut.’

Deel deze pagina