ARBEIDSVOORWAARDEN

Nieuwe cao's Uitgeverijbedrijf en Grafimedia houden bestuurders bezig

'JE MOET NIET ALLES TOT IN DETAIL WILLEN REGELEN'

Tekst Jan Bos Beeld Martin de Bouter

HANS ROBIJN: 'DE CAO VOOR UITGEVERIJEN MOET COMPACTER EN LEESBAARDER'

De werknemers bij de Uitgeverijen en de Grafimedia hebben sinds begin dit jaar een nieuwe cao. Daarmee kunnen de sectoren twee jaar vooruit. De leden stemden er massaal mee in, maar dat betekent niet dat de onderhandelaars nu op hun lauweren kunnen rusten.

Bestuurders Hans Robijn en Bernard van Iren kijken voldaan terug op het resultaat van de cao-onderhandelingen die soms moeizaam verliepen. Vooral de overstap van de drukkers van Mediahuis naar de cao Uitgeverijen, waaraan ze eendrachtig hebben samengewerkt, stemt tot tevredenheid. ‘Het heeft pakweg zes jaar geduurd voordat het nu eindelijk in kannen en kruiken is’, vertelt Robijn, de onderhandelaar voor het Uitgeverijbedrijf. ‘De werkgevers waren bang dat ook andere beroepsgroepen uit de cao Grafimedia zouden wegvluchten, maar daar is geen sprake van.’

Belangrijke voorwaarde voor de overstap was dat de arbeidsvoorwaarden van de betrokken drukkers onverkort zouden overgaan naar hun nieuwe cao. ‘Daar zijn we heel alert op geweest’, stelt Van Iren die de Grafimedia in zijn portefeuille heeft. ‘Werkgevers willen nu eenmaal altijd het onderste uit de kan.’ Hoewel in het onderhandelingsspel 5 mei als vrije dag is gesneuveld, gaan de drukkers er alles afwegende behoorlijk op vooruit. ‘Ze hebben er per 1 januari 2 procent loon extra, bovenop de cao, bijgekregen en het schema voor afbouw van de toeslag wanneer je in minder ploegen gaat werken, is weer onderdeel van de cao’, somt Robijn op. ‘Dat was een belangrijke wens van mij. Verder blijven alle arbeidsvoorwaarden onverkort van kracht. Daar hoort bij dat ze van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) gebruik kunnen blijven maken. Bovendien kunnen nu ook de medewerkers van logistiek en vervoer een beroep doen op de RVU, dat was eerder niet mogelijk.’

Pensioen

Inhoudelijk is de cao voor het Uitgeverijbedrijf dik in orde, maar de ruim honderd pagina’s met arbeidsvoorwaarden lezen bepaald niet lekker weg. ‘Het is een beetje een rommeltje’, erkent Robijn. ‘Dat komt omdat het een optelsom is van zeven voorgaande cao’s. Het moet compacter en leesbaarder. Daar ga ik mee aan de slag. Het eerste overleg is al gepland.’ En voordat zijn eigen pensioen lonkt, wil hij zijn tanden zetten in de pensioenregeling voor de uitgeverijen. ‘Nu er een landelijk pensioenakkoord ligt, wil ik de kaders formuleren waaraan de pensioenregeling voor de sector moet voldoen. Daar heb ik nog een jaar voor, maar ook daarvoor is al een afspraak gemaakt, dus dat gaat zeker lukken.’

BERNARD VAN IREN: 'WERKGEVERS WILLEN ALTIJD HET ONDERSTE UIT DE KAN'
EEN RECORDAANTAL LEDEN BRACHT HUN STEM UIT OVER HET CAO-RESULTAAT

Open regeling

Ook voor de cao Grafimedia geldt dat nog wat puntjes op de i moeten worden gezet. ‘Ik heb er bewust voor gekozen om van de reiskostenregeling een open regeling te maken’, licht Van Iren toe. ‘Het is aan de bedrijven om de regeling in te vullen. Je moet niet altijd alles tot in detail willen regelen. Zo laat je ruimte voor maatwerk en zijn de werknemers veel meer bij hun eigen arbeidsvoorwaarden betrokken. Voor het eind van dit jaar moeten ze de regeling zelf hebben ingevuld. Ik maak nu een rondje langs de bedrijven om de ondernemingsraden aan te sporen ermee aan de slag te gaan. Dat loopt heel goed. En niet onbelangrijk: die zelfredzaamheid leidt er ook toe dat ik meer leden kan inschrijven.’

Nieuw bloed

De no nonsense aanpak van de beide bestuurders, die als oud-kaderleden zeggen uit hetzelfde hout gesneden te zijn, heeft er in de loop der jaren voor gezorgd dat de betrokkenheid bij de cao-onderhandelingen flink is toegenomen. Door middel van nieuwsbrieven houden ze de leden nauwgezet op de hoogte en vooral in het Uitgeverijbedrijf leidt dat tot meer respons. Zo bracht een recordaantal leden hun stem uit over het laatste cao-resultaat. Met de nieuwe cao’s hopen de bestuurders de sectoren ook weer wat aantrekkelijker te hebben gemaakt voor nieuwe medewerkers. En dat is met de huidige krappe arbeidsmarkt bepaald geen luxe. ‘Bij de grafische bedrijven is er sprake van vergrijzing van het personeel’, constateert Van Iren. ‘De gemiddelde leeftijd ligt boven de 50. Door technische ontwikkelingen en de toenemende digitalisering is het aantal werknemers de laatste jaren gehalveerd, maar dat neemt niet weg dat we nog steeds nieuw bloed nodig hebben. Daar moet de sector aan werken, bijvoorbeeld door goede scholingsafspraken te maken, maar ook door goede arbeidsvoorwaarden af te spreken.’

HET IS AAN DE BEDRIJVEN OM DE REGELING VOOR REISKOSTEN IN TE VULLEN

OPTIMUM GROUP OP VINGERS GETIKT

Kort voor de nieuwe cao voor de Grafimedia tot stand kwam, is een lang lopend verschil van inzicht met de bedrijven van de Optimum Groep opgelost. In strijd met de cao-afspraken hadden de bedrijven een koppeling gelegd tussen de loonsverhoging en de uitkomst van het jaarlijkse functioneringsgesprek. ‘Pas als je goed presteerde kreeg je een loonsverhoging van anderhalf procent’, licht Robijn toe. ‘En dat terwijl we in de cao een tredeverhoging van 3 procent hadden afgesproken! Om dat recht te trekken ben ik anderhalf jaar bezig geweest, ik heb zelfs advocaten moeten inschakelen. Uiteindelijk zijn we er in goed onderling overleg toch nog uitgekomen en kregen de zeshonderd werknemers een nabetaling van gemiddeld 800 euro.’

Deel deze pagina