ARBEIDSVOORWAARDEN

'Deze stap laat zien dat verandering mogelijk is'

OMROEPPERSONEEL BLIJ MET NIEUWE CAO

Tekst Jan Bos Beeld Martin de Bouter

'BIJ STRUCTUREEL WERK HOORT EEN STRUCTURELE BAAN'

Meer loon en minder flex. Dat is de kern van de nieuwe cao voor het Omroeppersoneel die na maanden onderhandelen in maart tot stand kwam. De medewerkers zijn er blij mee. Dat bleek uit een rondgang van de bond langs de landelijke omroepen op het Mediapark.

Om de totstandkoming van de cao luister bij te zetten toog bestuurder Andrée Ruiters met enorme bossen rode tulpen naar het Mediapark. De tulpen werden dankbaar in ontvangst genomen en overal waar ze kwam, waren de reacties positief. ‘Ze vinden het een mooi resultaat’, blikt ze terug. ‘Over het algemeen was men tevreden over de loonsverhoging, al trof ik natuurlijk ook mensen die een verhoging van 3 procent voor dit jaar niet genoeg vinden. Gezien de huidige inflatie begrijp ik dat, maar er zat echt niet meer in.’

Veel bijval was er ook voor de afspraak om het aantal vaste banen flink uit te breiden. Uiterlijk in 2024 moet minimaal 70 procent van het personeel een vast contract hebben. Daarmee is een bres geslagen in de doorgeslagen flexibilisering. ‘Die 70 procent is de uiterste grens’, licht Ruiters toe, ‘maar die is eigenlijk niet zo relevant. Wij vinden dat bij structureel werk een structurele baan hoort, we zijn pas tevreden als dat uitgangspunt consequent wordt gehanteerd. Dan hebben we het waarschijnlijk over veel meer dan 70 procent.’

Ver-van-m’n-bed-show

Thirsa van Lier, online content specialist bij KRO-NCRV, deed tijdens de onderhandelingen een klemmend beroep op de werkgevers om meer oog te hebben voor de impact die een onzeker contract op de medewerkers heeft. Gewapend met talloze citaten van collega’s die persoonlijk onder die onzekerheid gebukt gaan, droeg ze met haar persoonlijke verhaal een belangrijk steentje bij aan de bereidheid van de omroepen om het aantal flexcontracten te verminderen. ‘Ik ben tweeënhalf jaar geleden in dienst gekomen en hop van het ene tijdelijke contract naar het andere’, verzucht ze. ‘Mijn laatste beoordeling was zeer goed, maar een vast dienstverband zit er niet in. En het is structureel werk, na mij komt straks iemand anders die precies hetzelfde werk gaat doen en van voren af aan moet beginnen. Wat die onzekerheid met je doet lijkt voor de werkgevers een ver-van-m’n-bed-show, daarom wilde ik ze rechtstreeks met mijn situatie confronteren. Dat ze er opeens een gezicht bij zagen vonden ze lastig, dat kon ik duidelijk merken.’

Hoewel ze niet verwacht dat het haar persoonlijk alsnog een vast contract oplevert, is Van Lier blij met de afspraak om het aantal vaste banen uit te breiden. ‘Het is een mooie stap die laat zien dat er verandering mogelijk is, maar het is nog niet wat het moet zijn. Als je structureel werk doet, ook al is het steeds voor een ander project, hoort daar een vast contract bij, zeker als je goed functioneert.’

Van Lier kan het belang van een zekerder arbeidspositie niet genoeg benadrukken. ‘Als je een tijdelijk contract hebt, durf je niet aan te geven wanneer het allemaal te veel wordt, uit angst dat het contract niet wordt verlengd. Dat leidt tot stress en vermoeidheidsklachten. Om maar te laten zien hoe hard je kunt werken, maak je snel veel te veel uren. Dat heb ik zelf ook ervaren, ik heb weken gemaakt van zeventig uur. Doordat er nu meer vaste contracten komen, zal ook de werkdruk afnemen.’

Tekst loopt door onder de foto.

Bestuurder Andrée Ruiters (links) overhandigt tulpen aan tevreden omroepmedewerkers.

'DOORDAT ER MEER VASTE CONTRACTEN KOMEN ZAL OOK DE WERKDRUK AFNEMEN'
'5 PROCENT ERBIJ KLINKT MIJ ALS MUZIEK IN DE OREN'

Kapitaalvernietiging

Niet alleen de werknemer ook de werkgever is gebaat bij de afspraak om met minder tijdelijke contracten te werken, benadrukt Van Lier. ‘Wanneer je steeds nieuwe mensen moet inwerken, terwijl je goede ervaren mensen laat vertrekken is dat kapitaalvernietiging. Werkgevers snijden zichzelf in de vingers, het is echt een raar systeem.’ Toch is ze sceptisch of de nieuwe cao dat systeem weet te doorbreken. ‘Werkgevers voeren vaak het projectmatig werken als reden op, ze verschuilen zich achter budgetten waarmee vaste contracten niet te financieren zouden zijn. Ik werd steeds aan een ander project gekoppeld, maar mijn werk is structureel. Mijn leidinggevende wil me ook graag houden, maar financiële afdelingen beslissen vaak anders.’

Andrée Ruiters begrijpt die zorg. ‘Daarom gaan wij natuurlijk goed in de gaten houden of er in de praktijk ook echt meer vaste banen bijkomen. Maar dat kan de FNV niet alleen, we roepen iedereen op om voortdurend alert te zijn op wat er op je afdeling gebeurt en ook je eigen contract in de gaten te houden. Als je het gevoel hebt dat je ten onrechte het zoveelste tijdelijke contract krijgt aangeboden, trek dan aan de bel. Ook de ondernemingsraden roep ik op om waakzaam te zijn en bijvoorbeeld regelmatig concrete gegevens op te vragen.’

Muziek

Terwijl Andrée Ruiters met haar FNV-collega’s het omroeppersoneel in het restaurant van het Net 3-gebouw verblijdt met een rode tulp en de nieuwe cao uit de doeken doet, is souschef Richard Broekhoff druk met de voorbereidingen voor de lunch. Zorgen of zijn dienstverband wordt verlengd heeft hij niet. Hij heeft al jaren een vast contract en ziet daar voorlopig geen einde aan komen. Toch is ook hij blij dat straks meer collega’s in vaste dienst komen. ‘Ik zie en spreek dagelijks heel veel mensen en ik hoor verhalen dat sommigen geen hypotheek kunnen krijgen of dat het dienstverband opeens wordt beëindigd, dat hakt er wel in.’ Gecombineerd met de loonsverhoging geeft de nieuwe cao hem een goed gevoel. ‘In totaal 5 procent erbij en straks een eenmalige uitkering, zeker met de flink gestegen prijzen, klinkt mij dat als muziek in de oren.’

'WE GAAN GOED IN DE GATEN HOUDEN OF ER OOK ECHT MEER VASTE BANEN BIJKOMEN'

DE CAO OP HOOFDLIJNEN

De cao voor omroeppersoneel geldt voor de 4900 medewerkers van de publieke omroepen. De landelijke omroepen hebben 3600 medewerkers, de regionale omroepen 1300. - De cao is ingegaan op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2023. - De lonen zijn per 1 januari 2022 met 3 procent verhoogd en stijgen per 1 januari 2023 met 2 procent. Op 1 juli krijgt iedereen een eenmalige uitkering van 1 procent van het totale jaarsalaris van 2022. - Uiterlijk per 1 januari 2024 kennen alle omroepen een verhouding van minimaal 70 procent vaste banen en maximaal 30 procent tijdelijke banen. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige verhouding van minimaal 60 procent vast en maximaal 40 procent tijdelijk. - Medewerkers die vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen worden volledig doorbetaald.

Klik hier voor de volledige tekst van het akkoord.

TARIEVEN ZZP'ERS OMHOOG

In de marge van de cao-onderhandelingen zijn ook afspraken gemaakt over de tarieven voor zzp’ers. De Fair Practice Code schrijft voor dat een freelancer minimaal anderhalf keer het salaris krijgt dat in de cao voor hetzelfde werk is vastgelegd. Conform de nieuwe cao stijgen de minimumtarieven voor zzp’ers dit jaar met 3 procent en volgend jaar met 2 procent. Zzp’ers hoeven uiteraard geen genoegen te nemen met de minimumtarieven en kunnen zelf onderhandelen over een hogere vergoeding. Omdat de rijksbijdrage aan de omroepen dit jaar met 1,8 procent stijgt, kunnen zzp’ers hun tarieven sowieso met dit percentage verhogen.

Klik hier voor meer informatie.

Deel deze pagina