VOORWOORD

EEN NIEUWE LENTE

Onlangs ben ik aangetreden als het nieuwe hoofd voor de sector Media & Cultuur. Een nieuwe uitdaging waaraan ik gelukkig onder een gunstig gesternte kan beginnen.

Want hoewel je na een jaar een beetje murw dreigt te raken en de goede berichten over afname van het aantal corona-patiënten nauwelijks durft te geloven, is er nu toch echt sprake van een ommekeer. De cultuursector gaat hopelijk snel weer open, want met de verlate opening is voorbij gegaan aan de enorme maatschappelijke waarde van de sector.

Een nieuwe lente lijkt gelukkig aan te breken. In die euforie zal de FNV kritisch blijven en haar uiterste best blijven doen om ervoor te zorgen dat de sector krijgt wat zij verdient. Eerder hebben we er dan ook al voor gepleit dat de extra steun van 150 miljoen die het kabinet heeft uitgetrokken voor de culturele sector daar ook echt terechtkomt. We zullen dat nauwlettend blijven volgen.

MOOIE CAO'S

Ondertussen houdt iedereen zijn hart vast voor de economische gevolgen van de grootste crisis die Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ondergaan. Tussen alle sombere voorspellingen zijn er binnen de sector Media & Cultuur gelukkig ook wat lichtpuntjes. En natuurlijk maakt één zwaluw nog geen zomer, maar we zijn er ondanks de dreigende malaise in geslaagd om mooie cao’s af te sluiten voor het Uitgeverijbedrijf en voor papierfabriek Papyrus. In deze editie leest u daar alles over.

FLEXVERSLAVING

Alsof corona al niet onzekerheid genoeg heeft gebracht, besloot de leiding van de NPO midden in de coronacrisis tot een ingrijpende reshuffeling van programma’s. Ook hierbij houdt de FNV de vinger aan de pols, vooral om in de gaten te houden dat de verslaving van de publieke omroep aan flexcontracten niet verder doorslaat. Waar die flexverslaving toe kan leiden wordt in dit nummer uiteengezet. Nu al heeft een op de drie medewerkers bij de publieke omroep een tijdelijk contract. Dat is veel te veel. Wij zullen de omroepen erop blijven wijzen dat al die flexcontracten slecht zijn voor iedereen: het leidt tot onzekerheid bij de werknemers en dat kan uiteindelijk ook een negatief effect hebben op de kwaliteit van de programma’s. Zoals altijd zal goedkoop dus duurkoop blijken te zijn. Dat inzicht zal uiteindelijk ook bij de omroepbazen doordringen, daar zullen wij met elkaar wel voor zorgen.

Ryan Emmen Sectorhoofd FNV Media & Cultuur

Deel deze pagina