FLEXWERKEN

TIJDELIJKE KRACHTEN FINANCIEEL BENADEELD DOOR FLEXVERSLAVING PUBLIEKE OMROEPEN

Tekst Lotte Hoes

FNV VINDT DAT DE FLEXCULTUUR ZO SNEL MOGELIJK MOET STOPPEN

Eén op de vijf medewerkers binnen de landelijke publieke omroep vindt dat hun werkgever te veel gebruikmaakt van flexcontracten, schreef de FNV in mei 2020. Sindsdien is er niets veranderd. Nog altijd moeten zeker 1.300 medewerkers van landelijke publieke omroepen genoegen nemen met een tijdelijke aanstelling. Deze flexverslaving is zorgelijk, want naast onzekerheid en een gevoel van onderwaardering levert dit hen een flinke beloningsachterstand op.

Flexcontracten zijn bij de publieke omroepen al jarenlang eerder norm dan uitzondering. Hoe werkt het? Vooral productieassistenten, producers en redacteuren worden maar voor een paar weken of een aantal maanden aangesteld om aan een programma te werken. Vervolgens krijgen ze een tijdelijk contract voor hetzelfde of een ander programma. Waarbij ze tussendoor af en toe gedwongen thuiszitten en een ‘WW-vakantie’ hebben. Dit gaat vaak jarenlang door, terwijl er structureel werk is bij de publieke omroepen.

ONACCEPTABELE ACHTERSTAND

Wie langer dan een jaar een flexcontract heeft, loopt ten opzichte van een vaste medewerker een beloningsachterstand van gemiddeld 17 procent per jaar op, blijkt uit CBS-cijfers. En ook dit heeft weer effecten. Door het mislopen van loonsverhoging bouwen tijdelijke krachten minder vakantiegeld en pensioen op. Bovendien hebben ze meer moeite met het krijgen van een hypotheek en stellen ze het krijgen van kinderen vaker uit. Dit alles ligt in lijn met het FNV-rapport ‘De maatschappelijke schade van 10 jaar doorgeslagen flex’, dat focust op de flexibilisering van de arbeidsmarkt in zijn geheel.

‘PECH GEHAD'

Tijdelijke contracten zijn dus funest voor de financiële groei van medewerkers. Het tussendoor noodgedwongen thuiszitten of ander werk doen is hiervan een van de oorzaken. En is iemand nét even uit dienst als het personeel een loonsverhoging krijgt, mist hij of zij ook die boot. Ook als de medewerker al jaren voor het bedrijf werkt. Net zo schrijnend: flexwerkers kunnen, doordat ze steeds een nieuw contract krijgen, niet goed doorgroeien in de salarisschaal.

VECHTEN VOOR EEN EERLIJKER BELEID

De FNV vindt dat de flexcultuur zo snel mogelijk moet stoppen. Ook binnen de publieke omroepen. Het gaat hier om professionals die inzetbaar zijn voor meerdere programma’s. Bestaan de werkzaamheden binnen het bedrijf langer dan negen maanden en werkt de medewerker naar behoren? Dan verdient deze gewoon een vast contract. Tenzij hij of zij er bewust voor kiest om zelfstandig ondernemer te zijn, natuurlijk. Deze standpunten vormen een basis voor een eerlijker beleid voor elke mediamaker binnen de publieke omroep. En dat is waar de FNV voor strijdt.

FLEXCONTRACTEN ZIJN EERDER NORM DAN UITZONDERING

Deel deze pagina