UITGEVERIJEN

Coronacrisis slaat ook bij uitgeverijen hard toe

‘ER IS WEINIG OMZET EN DE ADVERTENTIE-INKOMSTEN ZIJN WEGGEVALLEN'

FNV-BESTUURDER HANS ROBIJN:' HET VALT ME OP DAT IK BAR WEINIG UIT DE SECTOR HOOR. GEEN OMZET EN TE WEINIG ADVERTENTIE-INKOMSTEN WAREN ALS EEN SPOOK DOOR UITGEVERIJLAND’

Al enkele maanden houdt het coronavirus Nederland en de wereld in zijn greep. Ook de uitgeverijbranche wordt geconfronteerd met de dodelijke aard van het virus. En dat terwijl de cao-onderhandelingen op het punt van beginnen stonden, toen de coronapandemie uitbrak.

FNV-bestuurder en onderhandelaar Hans Robijn heeft net opnieuw een eerste afspraak met de werkgevers gemaakt voor eind mei: ‘De huidige cao loopt per 31 juli 2020 af en ik zou graag een nieuwe cao willen. In dat eerste overleg gaan we afspreken wat we gaan doen. Wat daarbij heel interessant is, is dat we recent een verzoek van de werkgevers hebben gekregen. Daarin verzoeken ze ons toe te staan om in verband met corona een aantal zaken aan te passen.’ Individueel in gesprek met bedrijven ‘De Mediafederatie(werkgeversvereniging) heeft ons als bonden verzocht een aantal maatregelen te mogen doorvoeren zoals het uitstellen van de schaaltreden, collectieve inzet van vijf in plaats van twee vrije dagen, het later uitkeren van vakantiegeld, de uitbetaling van het PKB (persoonlijk keuzebudget) opschorten en het aantal tijdelijke contracten aanpassen. Vooralsnog zijn we op dat verzoek niet ingegaan. Wel hebben we aangegeven om, daar waar nodig met individuele bedrijven, die nut en noodzaak van maatregelen met cijfers aantonen, in gesprek te willen gaan en naar oplossingen te zoeken. Bedrijven maken wel gebruik van de NOW (de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid), over misbruik ervan bereiken ons –nog- geen berichten.’ APC terug ‘In het eerste gesprek hebben we uitgediept wat de wensen van de werkgevers zijn met betrekking tot het ongewijzigd verlengen van de cao. Daar gaan wij als FNV niet mee akkoord en dat ongewijzigde kunnen ze echt vergeten. Wij willen eerst weer partij worden. Helemaal aan het begin van de coronacrisis was ik bezig met een voorstellenbrief. Ik heb toen geopperd om deze situatie te gebruiken om te kijken of we kunnen zeggen: ‘Laat die loonsverhoging maar zitten. Maar dan willen we daar wel de APC, de Automatische Prijs Compensatie uit de jaren ’90 van de vorige eeuw weer voor terug. Dat zou heel mooi zijn. Maar we gaan zien hoe dat uitpakt. Ik zou daar de eis van 5% loonsverhoging wel voor willen inleveren. Maar dat is op dit moment binnen de sector waarschijnlijk niet te realiseren. Daar gaan de leden uiteindelijk over natuurlijk, want het zijn hun arbeidsvoorwaarden.’ Drastisch verslechterd ‘Verder valt het me op dat ik bar weinig hoor uit de sector,’ gaat Hans verder. ‘De coronacrisis hakt er enorm in in de uitgeverijbranche. Het wegvallen van omzet en met name het wegvallen van inkomsten uit advertenties zijn de gevolgen die op dit moment als een spook door uitgeverijenland rondwaren. Deze zijn inmiddels met 40% tot soms wel 60% weggevallen. Dodelijk zijn ze nog niet gebleken, maar de gevolgen laten zich wel voelen en inmiddels ook wel raden. De prognoses voor de branche op basis van CBS-cijfers zijn slecht: omzet en orders zijn in het eerste kwartaal van 2020 enorm teruggelopen. Ook het economisch klimaat is drastisch verslechterd.’ Malaise ‘Ook de boekverkopen stagneren behoorlijk. Zeker literair werk ligt bijna volledig op z’n gat. Ook de educatieve boeken, studieboeken en lesmateriaal lopen op dit moment niet heel hard. Behoorlijke malaise dus. Verder kampen de dag-, huis aan huis- en weekbladen allemaal met wegvallende advertentie-inkomsten. De boekenuitgeverijen hebben te maken met het uitstellen van titels terwijl de literaire werken nauwelijks nog verkopen. Ook het aanschaffen van nieuwe onderwijsmethoden heeft geen prioriteit en ligt bijna stil. Het gaat heel lang duren voordat uitgeverijen hier weer bovenop komen.’

Deel deze pagina