INTERVIEW

‘MEDIAMAKERS, KOM ACHTER DE SCHERMEN VANDAAN EN VERTEL JE VERHAAL!'

‘Dat betekent ook werk neerleggen als je niet krijgt wat je wil'

'ALS ACTIEVOEREN NODIG IS OM EEN GOEDE CAO VOOR ELKAAR TE KRIJGEN, DAN MOET HET. DAT GELDT OOK VOOR DE PUBLIEKE OMROEPEN'

Andrée Ruiters is sinds 1 mei bestuurder Audiovisueel, voornamelijk op het Mediapark in Hilversum. ‘Ik heb onlangs de interne FNV opleiding tot vakbondsbestuurder afgerond, en ben nu vakbondsbestuurder bij de campagne "Achter de schermen vandaan". Eerder was ik adviseur arbeidstijden binnen de beleidsadviesgroep van de FNV. Tijdens mijn opleiding tot bestuurder was ik onder meer betrokken bij het actietraject voor de cao ziekenhuizen’.

‘Een heel bijzondere en leuke ervaring om samen met ziekenhuismedewerkers de zogenoemde zondagsdiensten te organiseren. Van facilitaire dienst tot verpleegkundigen en van ziekenvervoer tot de schoonmaak, iedereen deed mee! Het was heel hard werken, maar zó bijzonder. Ziekenhuispersoneel “staakt” nooit. Het was historisch, en super om daar een bijdrage aan te leveren. De acties voerden we voor goede arbeidsvoorwaarden. En dat is gelukt! Want door de acties van het ziekenhuispersoneel kon de FNV een goede cao afsluiten.’ Actie Actievoeren is geen doel op zich, maar wel een middel om aandacht voor je zaak te vragen. 'En als het nodig is om een goede cao voor elkaar te krijgen, dan moet het. Dat vind ik nu ook bij de omroepen van toepassing, ' gaat Andrée verder. ‘We hebben recent een peiling gehouden onder zo’n vijfhonderd mediamakers die bij de publieke omroepen werken. Ongeveer de helft van hen heeft een vast contract. De andere helft een tijdelijk contract. Uit de peiling blijkt onder meer dat ruim acht op de tien mensen vinden dat er teveel gebruik gemaakt wordt van tijdelijke contracten. Verder vinden twee van de drie mediamakers dat je je met een tijdelijk contract minder gewaardeerd voelt . Ook zijn twee op de drie mediamakers van mening dat het met een tijdelijk contract moeilijker is om door te groeien in je vak en maar liefst vier van de tien ondervraagden overweegt te vertrekken naar een ander bedrijf/sector.’ Peiling ‘Die peiling is belangrijk, omdat we daarmee de werkgevers ook kunnen laten zien dat mediamakers vinden dat er te veel met tijdelijke contracten wordt gewerkt, zonder zicht op zekerheid. Mediamakers willen meer zekerheid over hun werk en inkomen. Dat verdienen ze ook, want hun werk is belangrijk. Sterker nog, het is van vitaal belang voor Nederland. Dat blijkt juist nu tijdens de coronacrisis ook weer! Dagelijks wordt door mediamakers ons nieuws verzorgd, en bieden zij ons amusement en informatieve programma’s. Mediamakers bij de publieke omroep werken onder hoge druk keihard om mooie programma’s te maken. Maar veel van hen gaan van contract naar contract en hebben hierdoor geen zekerheid over werk en inkomen. Daardoor komt de kwaliteit van programma’s onder druk te staan, het zorgt voor teveel werkdruk en verlies van kennis. Omroepmedewerkers moeten meer en sneller een vast contract kunnen krijgen. Ze hebben recht op zekerheid, waardering en een fatsoenlijke beloning.’ Teveel tijdelijke contracten ‘Het moet weer vanzelfsprekend worden dat bij structureel werk een vaste baan hoort. Dat vraagt om een cultuurverandering. Het is best mogeljik om een tijdelijk contract te krijgen, maar daarna bij gebleken geschiktheid krijg je dan gewoon een vaste baan.’ Risico voor werknemer ‘Het is op dit moment heel gebruikelijk dat je 4 jaar lang tijdelijke, maximaal 6, contracten krijgt en er vervolgens uitgaat. Als je er dan 6 maanden (plus een dag) uit bent, kun je weer opnieuw solliciteren en word je gewoon weer aangenomen. Zo werkt het op dit moment voor heel veel mediamakers.’ ‘Het punt waarop het een vast dienstverband wordt, bereiken maar heel weinig mensen. Ze gaan van de ene naar de andere omroep en krijgen allerlei tijdelijke contracten achter elkaar. Alle risico wordt bij de werknemer gelegd.’ Cao-traject De cao-onderhandelingen voor het omroeppersoneel zijn op dit moment in volle gang, de volgende bijeenkomst is in juni. Andrée: ‘We hebben tot op heden vooral op hoofdlijnen met elkaar gesproken. Onze inzet is er voornamelijk op gericht om goede afspraken te maken over meer zekerheid en een reeële loonsverhoging. We streven ernaar om voor de zomer het cao-traject afgerond te hebben.’ Coronatraject ‘Dit cao-traject is nieuw voor me, en zeker een cao-traject in coronatijd. Het is een ingewikkeld traject, helemaal nu. We zien heel veel veranderingen op het Mediapark op dit moment. Veel sportprogramma’s vallen weg, nieuwsprogramma’s zijn nóg belangrijker geworden, mensen moeten op afstand werken, op afstand filmen en op afstand redactiewerk doen. Er is een enorme verschuiving ontstaan in de functies van mensen. Als je bijvoorbeeld op de redactie werkte van een jeugprogramma dat niet meer doorloopt, moest je op een andere redactie. Het aantal nieuwsuitzendingen is toegenomen en er moest verslag gedaan worden van de persconferenties van de minister-president. Tegelijk moesten ook heel veel mensen vanuit hun huis werken. Met kinderen en een partner thuis. Kortom, er is heel veel veranderd in de programmering en in de manier van werken. Wellicht zijn een aantal van deze veranderingen blijvend.’ Zorg bij facilitair bedrijven Waar de terugloop al heel snel wél zichtbaar werd, was bij de facilitaire bedrijven. ‘De filmopdrachten voor (grote) evenementen werden van de één op de andere dag ingetrokken. Denk aan het afgelaste WK voetbal, het Songfestival en de registratie van koningsdag en andere grote publieke evenementen en festivals. Bedrijven waarbij de productie meer dan 20% afnam, konden gebruik maken van financiele ondersteuning van de overheid. Hier heeft bijvoorbeeld NEP gebruik van gemaakt. Zelf heb ik nog niet gehoord dat mensen ontslagen zijn. Wel zijn al veel zelfstandigen bedankt voor hun werk, en er is zorg over de toekomst.’ Kracht van media ‘Inmiddels gaan kinderen weer meer naar school, wat de druk op gezinnen ook wat doet afnemen. Als er al gezinnen zijn bij mensen met tijdelijke contracten… Want die roepen vaak: ‘Ik kan niet eens een gezin starten, of een huis kopen!’ Er is onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen, ook bij de publieke omroepen. Andrée: ‘Vooral ook wat dit betekent voor de mensen met de tijdelijke contracten. Aan de andere kant houden we zeker de focus op meer zekerheid en structureel werk. Want het werk dat er is, verdient nog steeds een vaste baan. Dat blijft de boodschap, ook al moeten we met elkaar een stap terug doen, er moet een oplossing komen voor dit probleem. De onzekerheid over de programmering mag niet afgewenteld worden op de werknemer! Want we hebben allemaal belang bij een goede publieke omroep. Het is onze nieuwsvoorziening! Juist ook tijdens die coronaperiode blijkt de kracht van de media. Wanneer Rutte z’n verhaal doet op de nieuwszenders. Als dat straks volledig uitgekleed wordt, dan wordt het heel kwetsbaar’. Tegenstrijdig ‘Het wrange is dat als we zeggen: ‘Structureel werk, verdient een structurele baan’ dat dat voor heel veel mensen een andere praktijk is. Er ís structureel werk, echter het wordt met het ene na het ander tijdelijk contract beloond. Stopt je contract bij de ene omroep, dan kun je naar de andere omroep. En tegelijk is het geluid bij de omroepen ook: ‘als je bij BNN/VARA thuishoort, dan kun je niet bij AVRO/TROS werken’, terwijl mensen in de praktijk regelmatig dat soort stappen zetten.’ ‘Ik wil me heel graag inzetten voor meer zekerheid voor mediamakers. Daarin zie ik de parallel met de ziekenhuismedewerkers, die het punt bereikten waarop zij aangaven: ‘Nu ben ik er klaar mee om voor Jan en alleman te zorgen en ga ik voor mezelf zorgen’. Want dát is wat we nodig hebben! Als mediamakers besluiten om massaal achter de schermen vandaan te komen. Als zij zeggen: Nu ben ik er klaar mee om het verhaal van een ander te verslaan, ik kom met mijn eigen verhaal naar buiten. Werken bij de publieke omroep is mooi, maar daar hoort wel zekerheid bij. Tuurlijk is nieuws heel belangrijk, maar laat eens je eigen verhaal horen. Hoe slecht je met je tijdelijke contract betaald krijgt voor het harde werk dat je levert en hoeveel collega’s tijdelijk aan het werk zijn. Dat is het verhaal dat verteld moet worden!’ Deel je verhaal op je eigen of onze Facebookpagina! Denk anders! We moeten terug naar normaal! We gaan niet onderhandelen over hoeveel contracten je in hoeveel jaar krijgt! De kern moet worden: als jij bij de publieke omroep gaat werken en het is structureel werk, dan is dat gewoon een vaste baan!’

'HET IS EEN INGEWIKKELD TRAJECT, HELEMAAL NU. ER VERANDERT HEEL VEEL OP HET MEDIAPARK. VEEL SPORTPROGRAMMA'S ZIJN WEGGEVALLEN EN NIEUWS IS NÓG BELANGRIJKER GEWORDEN'

Deel deze pagina