GRAFIMEDIA

Onderhandelingen over cao Grafimedia uitgesteld

'IK BEN BANG VOOR MASSAONTSLAGEN VANWEGE DE CORONACRISIS’

FNV-BESTUURDER BERNARD VAN IREN IS BANG VOOR DE TOEKOMST VAN GRAFISCHE INDUSTRIE: 'DE GROTE KLAP VOLGT VERMOEDELIJK IN EN NA DE ZOMER, ALS DE MAATREGELEN OPHOUDEN EN BEDRIJVEN WEER OP EIGEN BENEN MOETEN STAAN'

Door het coronavirus worden de cao-onderhandelingen over de nieuwe cao grafimedia uitgesteld. ‘We houden de ontwikkeling van het coronavirus en de gevolgen daarvan voor medewerkers en leden goed in de gaten', zegt Bernard van Iren. ‘We volgen daarbij de adviezen van het RIVM op. Om die reden zijn de geplande onderhandelingen voor de cao grafimedia uitgesteld.'

De cao loopt af op 1 augustus 2020. Bernard: ‘We hebben nu afgesproken dat we op 23 juni voor de eerste keer met de werkgevers bij elkaar komen om te bespreken hoe het “coronastof” in de grafische sector is neergedaald. Vervolgens gebruiken we de zomer om de voorstellenbrief te schrijven. Vervolgens zullen de onderhandelingen eind augustus, begin september starten.’ Pessimistisch Van Iren is ronduit pessimistisch over de gevolgen die de coronacrisis in de grafische sector heeft: ‘Ik krijg verschillende signalen van werknemers bij grafische bedrijven. Van lichte ongerustheid tot dikke ellende en alles daartussenin. Een heel enkele keer ook positief, bijvoorbeeld van een grafisch bedrijf dat uren wilde uitbreiden. Maar vaker is er onzekerheid en angst en dat begrijp ik heel goed. Want ik ben ook bang voor de toekomst van de grafische industrie. Veel bedrijven hebben de afgelopen maanden gebruik gemaakt van de NOW-regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. De overheid betaalt met die regeling een deel van het loon. Die regeling liep eind mei af, maar gelukkig blijft het ontslagverbod gelden voor bedrijven met meer dan 20 werknemers.’ Onwettig ‘Maar ook nu al zie ik dat bedrijven soms al rare of onwettige dingen doen. Al doen de meeste, zo’n 80% van de grafische bedrijven, het wel netjes. De rest zou ik ronduit boefjes en slechteriken noemen. Waarbij de boefjes de randen opzoeken en daar soms per ongeluk overheen gaan en de slechteriken hun personeel willens en wetens in de kou laten staan. Door bijvoorbeeld salaris in te houden, vakantiegeld niet, later of in termijnen te betalen, vakantiedagen verplicht op te laten nemen en cao-verhogingen niet door te voeren. En er zijn er zelfs die het helemaal bont maken, door een combinatie van dit soort maatregelen te maken. En van sommige daarvan weet ik ook dat ze gebruik maken van de NOW-regeling. Die moeten straks een accountantsverklaring inleveren, waaruit dus zal blijken dat ze gefraudeerd hebben. Want één van de voorwaarden van die regeling is dat je je personeel niet mag korten op salaris. Dat betekent vervolgens terugbetalen en een boete van vijftig procent en waarschijnlijk einde verhaal voor zo’n bedrijf.’ Na de zomer ‘Het aantal faillissementen valt tot nu toe, het is half mei nu, mee. De grote klap volgt vermoedelijk in en na de zomer, als de maatregelen ophouden en bedrijven weer op eigen benen moeten staan. Want dan moet er weer werk zijn, terwijl dat voor een groot deel weggevallen is. Dat er minder werk zal zijn, komt doordat bedrijven ook nu weer een nieuwe slag hebben gemaakt in digitaal communiceren, maar ook omdat veel getroffen sectoren zullen minderen op hun kosten. Helaas staat drukwerk vaak bovenaan het lijstje kosten, dus dat wordt niet meer besteld. Uit ervaring in de laatste tien jaar, weet ik dat de helft van het werk dat wegvalt niet meer terugkomt. En een deel dat vast wel terug zal komen, komt pas veel later. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de evenementenbranche, die waarschijnlijk nog lange tijd op zijn gat zal liggen.’ Scholing ‘Ik denk dat we de komende periode vooral moeten inzetten op scholing. We wisten natuurlijk al langer dat zich een tweedeling in de grafische industrie afspeelt. Enerzijds met de bedrijven die actief zijn en een switch hebben gemaakt richting lucratieve druksegmenten, zoals verpakkingsdruk, en aan de andere kant de bedrijven die, zwart/wit gezegd, blijven afwachten tot de telefoon gaat. Maar die bel rinkelt niet meer. Ik verwacht dan ook dat in de komende jaren zeker een derde van de nu nog 18.000 grafische werknemers ander werk zal moeten zoeken. De coronacrisis zal dat proces alleen nog maar versnellen.’ C3 Ook FNV-collega Hans Robijn, die het bedrijvenwerk in de grafimedia in het Zuiden van Nederland voor z’n rekening neemt is verdrietig over de huidige stand van zaken en nóg verdrietiger over de toekomst: ‘Het is te triest voor woorden op dit moment. In de grafimedia begint zich langzaam maar gestaag een bloedbad af te tekenen. De sector was natuurlijk al behoorlijk krimpende, maar waar we nu bang voor zijn is dat het beeld van krimp vele malen groter is dan we ooit voorzien hebben. En veel sneller. We willen daarom heel graag extra geld voor C3, het mobiliteitsbureau van de grafimedia, want we voorzien dat er straks een groot aantal mensen uit de grafimediabranche bemiddeld moet worden naar ander werk. Meer er is zelfs nu angst dat als we niet oppassen, ook C3 het loodje legt. Omdat zelfs daar geen geld meer voor is.’

VRAGEN OVER WERKEN IN CORONATIJD?

De FNV wordt veel gebeld door leden die vragen hebben over corona en werken. Voor de leden van Media & Cultuur is er een pagina met de vragen die door leden uit deze sector veel gesteld worden. Kijk voor meer informatie op fnv.nl/corona.

Deel deze pagina