BIOSCOPEN

Bestuurder bioscopen Nevin Demirtas heeft hart voor werknemers en werkgevers

‘DE SMAAKMAKERS VAN ONZE SAMENLEVING WORDEN HARD GERAAKT’

NEVIN: 'HET GING JUIST DE AFGELOPEN JAREN ZO GOED! DE BEZOEKERSAANTALLEN GROEIDEN, ZE HADDEN MOOIE FILMS, MENSEN GINGEN GRAAG NAAR DE BIOSCOOP EN DE ZALEN ZATEN VOL. DAT WAS OOK MIJN EIGEN ERVARING ALS BIOSCOOPBEZOEKER.'

De sluiting van de bioscopen, filmhuizen en filmtheaters sinds 15 maart is een enorme aderlating voor de sector en tegelijk een gemis voor veel filmliefhebbers. Bestuurder bioscopen, Nevin Demirtas laat weten dat het een bijzonder moeilijke periode is voor bioscopen.

‘Nu de bioscopen eindelijk weer open mogen, gloort er weer wat licht aan de horizon, maar het is marginaal,’ vertelt Nevin. ‘Want ze mogen dan wel weer open sinds 1 juni, maar onder welke voorwaarden, en hoe kan verantwoord gewerkt worden? Daarom heb ik met de werkgevers in de bioscopenbranche een protocol opgesteld waarin we de corona-richtlijnen hebben beschreven. Met het protocol kunnen bioscoopmedewerkers veilig hun werk doen.’ Protocol opgesteld Het protocol Verantwoord Bioscoop- en Filmtheaterbezoek is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) in samenwerking met FNV Media & Cultuur, MKB-Nederland, VNO-NCW, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. ‘Wanneer er veranderingen vanuit Den Haag komen, dan passen we het weer aan,’ vertelt Nevin. 1,5 meter Volgens Nevin biedt het protocol duidelijke handvatten en hygiëneregels voor de bioscoopbedrijven, de mensen die er werken en de bezoekers. Net als overal wordt 1,5 meter de regel. Iedereen moet voldoende afstand kunnen houden in zalen, foyers en toiletten. 30 mensen per zaal, vanaf juli 100 Zo mogen bij een voorstelling nog niet meer dan 30 mensen in de zaal. Per 1 juli moet dit omhoog naar 100 mensen. Als bezoekers ver genoeg uit elkaar zitten, één looprichting aanhouden en niet allemaal tegelijk binnenkomen en weggaan kan iedereen contact zoveel mogelijk vermijden. Voor het bewaken van de veiligheid en de hygiëne komt in iedere bioscoop een zogeheten coronatoezichthouder, die erop let dat iedereen zich aan de regels houdt. De medewerkers krijgen training en instructies over hoe ze veilig kunnen werken. Verder beschermende middelen, zoals kuchschermen en handschoenen. Trieste geluiden Nevin krijgt de afgelopen weken trieste verhalen te horen van de bioscoopeigenaren. Nevin: ‘Veel bioscopen hebben in de week voor 15 maart al maatregelen getroffen. Zij liepen voorop eigenlijk en lieten al niet veel mensen toe in hun bioscoop. Maar op het moment dat zij dicht moesten op 15 maart moesten ze, net als de horeca, 100% dicht. Dat was een enorme schok en teleurstelling voor ze. Het ging juist de afgelopen jaren zo goed! De bezoekersaantallen groeiden, ze hadden mooie films, mensen gingen graag naar de bioscoop en de zalen zaten vol. Dat was ook mijn eigen ervaring als bioscoopbezoeker. De filmtheaters waar ik kwam zaten altijd vol met mensen en het was gezellig met eten en drinken. Toen ze opeens dichtgingen vielen ze in een enorm gat.’ Evenredige schade De meeste bioscopen in Nederland vallen onder de 3 grote ketens Kinepolis, Pathé en VUE, gaat Nevin verder. ‘Zij hebben wat meer vet op hun botten. Maar je hebt ook te maken met heel veel kleine bioscopen en filmhuizen. Hoe gaan die het redden? Die hebben wellicht wat minder reserve. En dan heb je nog de heel kleine bioscopen, eenmanszaken zeg maar met een paar heel kleine zaaltjes.’ ‘Nu de zalen weer open mogen sinds 1 juni hebben vooral de grote bioscopen daar last van. Zij mogen niet meer dan 30 mensen per zaal verwelkomen. Als je dan bedenkt dat er 800 á 1.000 mensen in een Cinemax zaal van Pathé kunnen, waar maximaal 30 mensen in gaan, dan is dat een ander verhaal dan een bioscoop waar maximaal 20 man in kunnen. Al is de schade evenredig uiteindelijk. Want de bioscoop met de 20-man capaciteit kan ook geen 20 mensen kwijt in verband met de 1,5 meterregel.’ Smaakmakers van onze samenleving Nevin is voorzichtig met een uitspraak over het aantal bioscopen dat dit gaat redden: ‘Ik hoop dat alle bioscopen het redden, maar ik houd m’n hart vast. De kunst- en cultuursector wordt al heel erg geraakt en hoe meer bioscopen er overeind blijven, hoe fijner ik dat vind. Bioscopen moeten blijven bestaan, het zijn de smaakmakers van onze samenleving. En een land met maar 3 bioscoopketens vind ik ook raar. Het zou een groot verlies zijn als de kleine theaters met arthouse films omvallen. Ze kunnen het nu nog even redden met de NOW-regeling en voor zover ik heb gehoord hebben ze nog niemand hoeven laten gaan. Mensen, zelfs met de kleinste contracten, zijn doorbetaald.’ Nette werkgevers ‘Ik heb de afgelopen weken regelmatig contact gehad met de directies van de drie bioscoopketens. Zij vertelden me dat ze zich realiseren dat ze de werknemers straks toch ook weer nodig hebben en dat de werknemers zelf ook niet om deze situatie hebben gevraagd. Pathé en VUE hebben in die zin hun medewerkers heel netjes behandeld. Zo hebben ze de opgenomen vakantiedagen van mensen teruggegeven. Normaal zouden per 1 juli de wettelijke vakantiedagen vervallen en dat hebben ze doorgetrokken tot einde van dit jaar. Dat hebben ze heel netjes gedaan. Maar ik weet niet hoe de komende maanden er uit gaan zien; dat is voor ons allemaal nog onduidelijk. Hoe ga je een bioscoop runnen met nu 30 en straks 100 mensen in een zaal?’ Afgebrokkeld ‘Om nog maar niet te spreken van het feit dat er geen films meer worden geproduceerd op dit moment,’ vervolgt Nevin. ‘Als er niks meer gemaakt wordt, wat gaan bioscopen dan laten zien? Er ligt nog wat op de plank, maar of je daarmee de bioscoopbezoekers echt vasthoudt, vraag ik me af. Zelf kijk ik graag klassiekers, maar jongeren die graag naar Pathé of Kinepolis gaan om daar de nieuwste film te zien, die haken af ben ik bang. Die gaan Netflixen of streamen van internet. Dus alles wat de bioscopen sinds een jaar of drie na de vorige financiële crisis hebben opgebouwd, is nu weer afgebrokkeld.’ Verdrietig ‘Een verdrietig verhaal, dat me echt aan het hart gaat,’ besluit Nevin. ‘Alle werknemers die er werken, de scholieren en studenten die er een prachtig bijbaantje hadden… Werken in een glamourous omgeving in de film, met leuke collega’s… Hun bijbanen komen nu in gevaar. En de mensen die er hun brood verdienen, de oude garde, daar houd ik m’n hart voor vast. Als je je gezin ervan moet onderhouden… Ik heb in dit verhaal hart voor de kant van werknemers, maar ook voor werkgevers. Ik hoop dat ze straks weer volop mee zullen kunnen draaien en de bioscoopbezoekers terug zullen komen’.

‘IK HOOP DAT ALLE BIOSCOPEN HET REDDEN, MAAR IK HOUD M’N HART VAST. DE KUNST- EN CULTUURSECTOR WORDT AL HEEL ERG GERAAKT EN HOE MEER BIOSCOPEN ER OVEREIND BLIJVEN, HOE FIJNER IK DAT VIND. BIOSCOPEN MOETEN BLIJVEN BESTAAN, HET ZIJN DE SMAAKMAKERS VAN ONZE SAMENLEVING.'

Deel deze pagina