VOORWOORD

BETROKKENHEID

Sinds het vorige nummer heeft de sector Media & Cultuur een veelbewogen periode achter de rug. Zo was er de uitzending van BOOS over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, die een enorme impact heeft gehad. In eerste instantie op de omroepwereld, maar in tweede instantie op de hele samenleving.

De FNV heeft zich in de discussie niet onbetuigd gelaten. We waren prominent aanwezig bij de demonstratie ‘No Blame, But Change’, waar we ons sterk maakten voor verandering in de wetgeving zodat werkgevers hun verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige werkplek niet langer kunnen ontlopen.

Mede onder die druk heeft het kabinet inmiddels besloten om een speciale regeringscommissaris aan te stellen. Met haar gaan we graag het gesprek aan om ervoor te zorgen dat alle werknemers een veilige werkomgeving wordt geboden.

KAPSALONACTIE

FNV Media & Cultuur schaarde zich ook achter de actie van de cultuursector om de poorten van de theaters weer te openen. Het voelt onrechtvaardig dat de culturele sector tijdens de coronacrisis steeds langer gesloten moest blijven dan andere sectoren, terwijl is aangetoond dat besmettingen nauwelijks zijn te herleiden tot theater- of museumbezoek.

De ‘kapsalonactie’ bracht de noden van de sector op een luchtige manier onder de aandacht en zorgde voor veel goodwill. Gelukkig lijkt de pandemie nu eindelijk over zijn hoogtepunt heen, maar daarmee is de cultuursector nog lang niet uit de problemen. Zoals bestuurder Martin Kothman het verderop in dit nummer verwoordt: het kabinet moet zorgen voor een perspectief voor de langere termijn zodat de creatieve sector weer plannen durft te maken.

Buiten alle tumult om zijn onze bestuurders erin geslaagd om in alle rust aansprekende cao’s af te sluiten voor de duizenden werknemers bij de Uitgeverijen en de Grafimedia. De cao’s voorzien in een stevige loonsverhoging waardoor aan de gestaag oplopende inflatie tegenwicht wordt geboden. Ook voor de Openbare Bibliotheken is een nieuwe cao met een stevige loonsverhoging tot stand gekomen. Voor alle drie cao’s geldt dat de leden in grote getale met het akkoord hebben ingestemd. Dat getuigt van grote betrokkenheid, die gelukkig nog lijkt toe te nemen. Het is die betrokkenheid die ons de volgende keer hopelijk in staat stelt om nòg betere cao’s af te sluiten.

Hettie Kijzers Manager collectief FNV

Deel deze pagina