LOONKLOOF PUBLIEKE OMROEP

Trainer Caro van Roon:

'BLUFFEN KAN LOONKLOOF OVERBRUGGEN'

Tekst Jan Bos Beeld Martin de Bouter e.a.

'MANNEN KRIJGEN VAKER EEN SALARISVERHOGING DAN VROUWEN'

Vrouwelijke werknemers bij de publieke omroep verdienen negen procent minder dan hun mannelijke collega’s. De bond wil dat verschil aanpakken bij de lopende cao-onderhandelingen. Maar ook door individueel beter te onderhandelen kan de kloof worden verkleind.

Werkgevers en bonden bij de publieke omroep hebben onderzoek laten doen naar het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen. Kort door de bocht is de uitkomst dat er een loonkloof is van ‘9 procent ten nadele van de vrouw’. Dat is aanzienlijk meer dan het landelijk beeld laat zien. Het meest recente Nationaal Salaris Onderzoek (van november 2021) heeft een loonkloof van 5 procent als uitkomst. De kloof bij de publieke omroep is dus dieper dan gemiddeld, maar dat heeft alles te maken met verschillen in leeftijd, diensttijd en functiegroep. Om werkelijk diepgaand inzicht te krijgen in de achtergronden van de loonkloof is een nadere analyse noodzakelijk. In het onderzoek is bijvoorbeeld nog onvoldoende verdisconteerd dat vrouwen vaker in deeltijd werken en over het algemeen jonger zijn waardoor ze hun salarisschaal minder ver hebben doorlopen dan hun mannelijke collega’s.

BLUFFEN

Ook de beoordelingsscores zijn in het onderzoek niet meegenomen, terwijl een goede beoordeling bepalend is voor de groei in salaris. En hoewel het Nationaal Salaris Onderzoek constateert dat de loonkloof in de loop der jaren is afgenomen, komt het ook tot de conclusie dat ‘mannen nog altijd vaker een salarisverhoging krijgen dan vrouwen’. Dat roept de vraag op of de kloof kan worden verkleind wanneer vrouwelijke werknemers scherper over hun salaris gaan onderhandelen. ‘Daar is zeker heel veel winst te halen’, stelt Caro van Roon. Zij verzorgt al jaren cursussen in beter onderhandelen en weet uit ervaring dat vrouwen zich doorgaans veel te bescheiden opstellen. ‘Vrouwen communiceren anders dan mannen, voor een vrouw voelt het al snel onnatuurlijk om je eigen kwaliteiten te benadrukken, maar daarmee doet ze zichzelf te kort. Mensen die zichzelf bescheiden of afwachtend opstellen ervaren grote consequenties voor hun loopbaan en salarisontwikkeling.’ De oplossing is volgens Van Roon even eenvoudig als doeltreffend: vrouwen moeten meer bluffen. ‘Bluffen klinkt als liegen of opscheppen, maar daar gaat het niet om, het gaat erom dat je je kwaliteiten en resultaten op een aansprekende manier in de etalage zet.’

Tekst gaat door onder kader

'VROUWEN COMMUNICEREN ANDERS DAN MANNEN'

BLUFTIPS VAN CARO VAN ROON

- Benut ieder moment om het over je resultaten en kwaliteiten te hebben. Wees alert en grijp de kansen die zich aandienen. - Verpak wat je kwijt wil over je resultaten in een aantrekkelijke vorm: sta niet stil bij de haken en ogen die je onderweg tegenkwam, maar maak er een aantrekkelijk verhaal van. - Het heeft geen zin om steeds maar harder te werken in de hoop dat anderen dat vanzelf opmerken. Het gaat om het zichtbaar maken van je resultaten. Netwerken levert meer op dan hard werken. - Houd continu bij wat je hebt bereikt en op welke momenten met succes een beroep op je kwaliteiten is gedaan. Houd daar een ‘administratie’ van bij als voorbereiding op formele gesprekken, zoals een beoordeling. - Wacht niet af wanneer je vindt dat je recht hebt op een betere beloning, maar maak daar zo snel mogelijk werk van en benut de tools om je doel te bereiken. - Erger je niet aan collega’s die zichzelf op de borst kloppen, maar kijk af hoe zij dat doen. - Durf risico’s te nemen, alleen zo leer je veel en doe je onmisbare ervaring op.

'OPEENS SNAPPEN ZE HOE HET WERKT'

SPEL

Van Roon heeft zich diepgaand in de finesses van het bluffen verdiept en geldt inmiddels als de blufdeskundige van Nederland. Aan de hand van haar boek ‘Blufcursus voor eerlijke mensen’ geeft ze trainingen die vooral door vrouwen worden bezocht. Met resultaat. ‘Vrouwen koppelen terug dat ze die loonsverhoging hebben binnengehaald, opeens snappen ze hoe het werkt.’ Bluffen is volgens Van Roon te beschouwen als een spel dat iedereen onder de knie kan krijgen, mits het goed wordt voorbereid. ‘Bepalende momenten zijn behalve het sollicitatiegesprek ook het beoordelings- en functioneringsgesprek. Je moet niet afwachten waar je leidinggevende mee komt, maar van tevoren moet je op een rijtje hebben gezet wat je allemaal hebt bereikt en wat je ambities zijn. Bluffen betekent dat je daar duidelijk en uitgesproken over bent. Dat geeft de ander het gevoel dat die van jou op aan kan.’

MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING

Hoewel de loonkloof zich niet zo makkelijk laat verklaren, is Van Roon ervan overtuigd dat de verschillen kleiner worden wanneer vrouwen meer durven te bluffen. ‘Over twintig jaar kan de kloof zijn opgeheven, maar dan moet er natuurlijk wel meer gebeuren’, erkent ze. ‘Daar is een maatschappelijke verandering voor nodig. Kinderopvang zou bijvoorbeeld gratis moeten worden, dat geeft vrouwen meer ruimte. Het belangrijkste is dat we elkaar anders gaan benaderen, dat we niet meer letten op de verschillen tussen mannen en vrouwen, maar oog hebben voor ieders kwaliteiten als mens.’

Dat een flinke loonsverhoging bij de publieke omroepen staat of valt bij een goede beoordeling stelt Van Roon in dat opzicht niet gerust. ‘Het rapport constateert wel een loonkloof, maar gaat niet in op de achterliggende cultuur. De beoordeling speelt een belangrijke rol, maar op basis waarvan vindt die plaats? Zijn daar objectieve criteria voor? Als dat niet zo is, kunnen vrouwen daar de dupe van worden omdat hun resultaten vaak minder zichtbaar zijn. Daarom is het zo belangrijk dat vrouwen eraan werken om hun kwaliteiten te tonen. Zowel tijdens vergaderingen als bij informele momenten bij het koffiezetapparaat. Bluffen over wat je allemaal hebt bereikt en wat je aan kwaliteiten in huis hebt kan daarbij helpen.’

Het rapport ‘Onderzoek Genderneutrale beloning Publieke Omroepen (NPO & RPO)’ uit november 2021 is hier in te zien.

'OVER TWINTIG JAAR KAN DE KLOOF ZIJN OPGEHEVEN'

BLUFCURSUS VOOR LEDEN

Werk je bij een van de publieke omroepen en wil je deelnemen aan de workshop 'Bluffen voor eerlijke mensen' door Caro van Roon? Meld je dan aan door een mail te sturen naar andree.ruiters@fnv.nl. Vermeld in de mail je naam, functie, de omroep waar je werkt en je telefoonnummer.

De workshop is gratis voor leden van de FNV. Ben je nog geen lid, sluit je dan nu aan. De eerste vier maanden kost dat slechts 25 euro. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap. Je kunt je meteen aanmelden voor gratis deelname aan de workshop. De workshop is op dinsdag 5 april van 13.00 tot 17.00 uur in de buurt van het Mediapark Hilversum. Het precieze adres volgt na aanmelding.

Bij te veel aanmeldingen bieden we een extra workshop aan op een andere datum. Bij ‘no show’ brengen we 25 euro in rekening.

Deel deze pagina