ARBEIDSVOORWAARDEN

'Met deze loonsverhoging loopt sector weer in de pas'

MASSALE STEUN VOOR NIEUWE CAO UITGEVERIJEN

Tekst Jan Bos Beeld Martin de Bouter

'SCHOLING KAN ONDER WERKTIJD WORDEN GEVOLGD'

De uitgeverijen hebben een nieuwe tweejarige cao. Een flinke loonsverhoging en een stevige scholingsparagraaf zijn enkele van de aansprekende resultaten. Maar liefst 93 procent van de leden die aan de stemming meededen stemden in met het resultaat.

‘Het is niet makkelijk geweest, maar het heeft tot een mooi resultaat geleid.’ Onderhandelaar Hans Robijn kijkt met voldoening terug op de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de uitgeverijen. In twee jaar gaan de lonen met 5,5 procent omhoog, dit jaar met 2,9 procent en volgend jaar nog eens met 2,6 procent. ‘Daar hebben we behoorlijk aan moeten trekken en sleuren, maar na jaren achterstand loopt de sector daarmee weer in de pas met de rest van Nederland’, concludeert Robijn. ‘Natuurlijk hadden we meer gewild, maar ik vind dit een heel realistische loonsverhoging.’ Kaderlid en medeonderhandelaar Koos Sentel doet daar nog een schepje bovenop. ‘Het is meer dan ik had verwacht’, zegt hij. ‘Vergeleken met andere cao’s die recent zijn afgesloten staat deze in de top.’

SCHOLING

De loonsverhoging is het resultaat van een uitgekiend spel van geven en nemen, waarbij uiteindelijk ook andere belangrijke wensen van de leden zijn gehonoreerd. ‘Verlenging van de XYZ-regeling van 80 procent werken, 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw, stond ook hoog op het verlanglijstje’, stelt Robijn. ‘De werkgevers wilden daar in eerste instantie alleen over praten wanneer ze een verzoek van een medewerker om aan de regeling deel te nemen konden tegenhouden. Das was voor ons onbespreekbaar. Bij het gesteggel over de loonsverhoging kwamen ze daar op terug en lukte het ons om de regeling in de huidige vorm tot en met 2024 te verlengen.’ ‘Een heel belangrijke afspraak’, oordeelt Sentel tevreden. ‘En waar ik ook heel blij mee ben is de scholingsparagraaf, dat is echt een significante verbetering. Als je als werknemer zelf behoefte hebt aan scholing is daar nu een budget voor. Het moet natuurlijk wel gerelateerd zijn aan de arbeidsmarkt, maar de werkgever kan het niet langer blokkeren. Bovendien kan de scholing onder werktijd worden gevolgd.’

THUISWERKEN

Nu het thuiswerken ook bij de uitgeverijen een vlucht heeft genomen, stond bij de onderhandelaars een goede thuiswerkregeling hoog op de agenda. ‘De werkgevers stonden daar eerst wat sceptisch tegenover’, stelt Sentel, ‘maar ze zien ook wel in dat het er tegenwoordig bij hoort. We hebben een goede basisregeling afgesproken met onder andere een vergoeding van 2 euro per dag. Binnen de bedrijven moet de regeling verder worden ingevuld.’

BETROKKENHEID

Hoewel de onderhandelingen af en toe – met name over het loon – op het scherpst van de snede zijn gevoerd, verliep het overleg overwegend in goede harmonie. ‘Er was wederzijds begrip voor elkaars wensen’, blikt Sentel terug. ‘Dat heeft uiteindelijk tot het gewenste resultaat geleid.’ Dat de leden daarvoor massaal hun instemming hebben uitgesproken stemt Robijn dubbel tevreden. ‘Veel meer leden dan voorheen hebben hun stem uitgebracht, de betrokkenheid is enorm toegenomen. Daar ben ik heel erg blij mee, dat maakt het ook makkelijker om tot zo’n goed resultaat te komen.’ Collega’s van Koos Sentel bij Noordhoff Uitgevers feliciteren hem regelmatig met de nieuwe cao. ‘”Fantastisch dat jullie dit hebben bereikt”, zeggen ze dan. Ik heb geen wanklank gehoord.’

'DE BETROKKENHEID IS ENORM TOEGENOMEN'

DE NIEUWE CAO OP HOOFDLIJNEN

De nieuwe cao is ingegaan op 1 januari 2022 en loopt door tot en met 31 december 31 2023. De belangrijkste afspraken zijn:

- Een loonsverhoging van 2,9 procent per 1 juli 2022 en van 2,6 procent per 1 april 2023. - Een thuiswerkvergoeding van € 2,- per dag. Binnen het bedrijf kunnen nadere afspraken worden gemaakt over andere voorwaarden zoals reiskosten en arbo-aspecten. - De XYZ-regeling (80 procent werken/90 procent loon/100 procent pensioenopbouw) wordt verlengd tot en met 31 december 2024. - Scholing vindt plaats onder werktijd of wordt gecompenseerd in vrije tijd. Een verzoek om scholing van de werknemer wordt gehonoreerd met inzet van het persoonsgebonden budget. - Ook de werknemers van de drukkerijen van Mediahuis vallen nu onder de cao voor het Uitgeverijbedrijf. Voor hen blijven de RVU-regeling en de andere arbeidsvoorwaarden uit de cao Grafimedia gelden. Deze hebben een plaatsje gekregen in hoofdstuk 17 van de cao Uitgeverijbedrijf. - In hoofdstuk 17 is de afbouwmatrix, die uit de cao Grafimedia was geschrapt, weer opgenomen. - Alleen werknemers op wie de onderdelen uit hoofdstuk 17 van de cao Uitgeverijbedrijf van toepassing zijn, kunnen besluiten over een eventuele aanpassing van dat hoofdstuk. - In het volgende nummer besteden we apart aandacht aan de overstap van de drukkers naar de cao Uitgeverijbedrijf en de onderdelen van hoofdstuk 17.

Klik hier voor het volledige akkoord over de nieuwe cao.

Deel deze pagina