ARBEIDSVOORWAARDEN

Lonen met 6,5 procent omhoog

AKKOORD OVER NIEUWE CAO GRAFIMEDIA

Tekst Jan Bos Beeld Martin de Bouter

'20 PROCENT VAN DE BEDRIJVEN VERDIENT GOUDGELD'

De 18.000 werknemers bij de Grafimedia krijgen een loonsverhoging van in totaal 6,5 procent. Dat is de uitkomst van ruim twee maanden stevig onderhandelen. De leden zijn blij met dit resultaat en stemden er massaal mee in.

‘Ziet er niet verkeerd uit!’, twitterde FNV-onderhandelaar Bernard van Iren meteen na het bereiken van het principeakkoord op 26 januari. Het was het slotakkoord van een stevig robbertje onderhandelen over met name de loonsverhoging. Van Iren wilde koste wat het kost met een fatsoenlijke loonsverhoging thuiskomen, maar de werkgevers maakten hem dat niet gemakkelijk. Voorafgaand aan de laatste onderhandelingsronde noemde Van Iren het loonbod van de werkgevers van 3 procent een ‘drama’, terwijl de werkgevers de looneis van de bonden van 7,5 procent als een ‘brug te ver’ kwalificeerden. Dat de looneis van de bonden uiteindelijk op 1 procent na is ingewilligd is volgens Van Iren vooral aan de achterban te danken. ‘Grote dank aan de strijdbare leden!’, luidde dan ook de laatste zin van zijn tweet.

CORONACRISIS

De economische positie van de bedrijven in de Grafimedia laten een diffuus beeld zien. Dat had zijn weerslag op het verloop van de onderhandelingen. ‘Met grofweg 20 procent van de bedrijven gaat het heel slecht’, schetst Van Iren in grote lijnen de situatie. ‘Die kampen met de gevolgen van de coronacrisis. Zo’n 60 procent heeft een mager tot redelijk resultaat behaald en 20 procent verdient goudgeld, dat zijn vooral de bedrijven die verpakkingen maken voor de voedingsindustrie.’ Het argument van de werkgevers om het accent van de loonsverhoging in het tweede jaar van de nieuwe cao te leggen, noemt Van Iren plausibel. ‘Dat biedt de bedrijven die het minder goed gaat de mogelijkheid om van de coronacrisis te herstellen, daar hebben we begrip voor. Daarom hebben we een cao voor 27 maanden afgesproken waarin de lonen dit jaar met 2 procent omhooggaan en vanaf volgend jaar met 4,5 procent.’

Voor de medewerkers in de laagste loonschalen biedt de nieuwe cao nog een extraatje. ‘De functieschalen A tot en met D gaan ieder jaar met 5 procent omhoog in plaats van de huidige 3 procent’, licht Van Iren toe. ‘Daardoor bereiken ze in vergelijking met de andere schalen eerder het maximum van hun schaal, dat is mooi meegenomen.’

TASKFORCE

De inzet van de bond om het inhuren van uitzendkrachten terug te dringen is beloond met de afspraak dat een uitzendkracht voor een periode van maximaal twaalf maanden mag worden ingehuurd. Daarna moet een contract worden aangeboden. Ook de afspraak over het verlengen van de regeling voor vervroegde uittreding (RVU) stemt Van Iren tot tevredenheid. ‘Bovendien hebben we bedongen dat zestigplussers niet meer tot overwerk verplicht kunnen worden. Dat lag gevoelig bij de achterban’, weet de bestuurder. ‘En om de sector voor jongeren aantrekkelijker te maken komt er een taskforce die daarover gaat nadenken. In eerste instantie hebben we daar een ton voor gereserveerd, maar als ze met goede ideeën komen kunnen we er nog een schepje bovenop doen.’

'ZESTIGPLUSSERS KUNNEN NIET MEER VERPLICHT WORDEN TOT OVERWERK'

DE NIEUWE CAO OP HOOFDLIJNEN

De nieuwe cao is ingegaan op 1 januari en loopt door tot 1 april 2024. De belangrijkste afspraken zijn:

- Op vijf momenten worden de lonen verhoogd met in totaal 6,5 procent: 1 procent op 1 juni 2022, 1 procent op 1 september 2022, 1,5 procent op 1 februari 2023, 1,5 procent op 1 augustus 2023 en 1,5 procent op 1 januari 2024. - Het inlenen van een uitzendkracht wordt beperkt tot maximaal 12 maanden. Daarna moet een arbeidscontract worden aangeboden. - Tijdens het aanvullend geboorteverlof van vijf weken wordt de uitkering van 70 procent aangevuld tot 80 procent van het loon. - De RVU-regeling is verlengd. Werknemers van 65 jaar of ouder kunnen zich tot 31 december 2025 aanmelden. Een onderbreking van zes weken in het dienstverband is toegestaan en vervulling van militaire dienstplicht telt niet mee. - Zestigplussers kunnen niet worden verplicht tot overwerk. - De werkgever betaalt alle kosten van de opleiding die nodig is om de functie te vervullen. De opleiding gebeurt onder werktijd of wordt gecompenseerd in vrije tijd. - Iedere medewerker kan eens per vijf jaar ten bedrage van maximaal € 600,- advies inwinnen over zijn of haar financiële positie. - Er komt een thuiswerkvergoeding van € 2,- (2022) per dag. - Een pensioencommissie komt met voorstellen voor aanpassing van de pensioenregeling in relatie tot het landelijke Pensioenakkoord. - Een taskforce gaat nadenken over het aantrekkelijk maken van de sector voor nieuwe medewerkers. Hiervoor is een budget van een ton beschikbaar. - Er komt een studie naar de werking van de klokurenmatrix. Een eventuele aanpassing gebeurt na overleg tussen cao-partijen en is kostenneutraal.

Klik hier voor het volledige akkoord over de nieuwe cao.

Deel deze pagina