VERKIEZINGSSPECIAL

VAKBONDSACTIE IN BEELD

Vast en Veilig werk nu! Dat was (en is) de eis van aanwezigen bij de drive-in actie van de Schipholcampagne in 2020. Meer dan honderd Schipholwerkers kwamen in hun auto’s bijeen om te eisen dat zij veilig hun werk kunnen doen.

Beeld FNV

We willen veel van de politiek. Niet alleen tijdens verkiezingen, maar ook daarbuiten. Over veel onderwerpen en op veel momenten roept de FNV politici op om te kiezen voor minder marktwerking, betere beloning, veiliger werk of de mogelijkheid om schuldenvrij te kunnen studeren. Door de coronacrisis ging actievoeren ineens iets anders dan we gewend waren, maar de FNV laat zich natuurlijk niet tegenhouden. Op deze pagina een overzicht in beeld.

President van het FNV Schoonmaakparlement Khadija Tahiri leest de Alternatieve Troonrede voor op Prinsjesdag. ‘Tijdens de coronacrisis is eens te meer duidelijk geworden wie de maatschappij draaiende houden. Schoonmakers, zorgwerkers, postbodes en vakkenvullers. Zij zijn allen onmisbaar en horen fatsoenlijk betaald te krijgen.’

Beeld Rob Nelisse

Het hele jaar voerden we samen met studentenvakbond LSVb actie tegen het leenstelsel. Door het leenstelsel worden studenten opgezadeld met een schuld van tienduizenden euro’s. We kwamen in actie tegen de hoge huur én adopteerden Tweede Kamerleden om ze een eind te laten maken aan het leenstelsel.

Beeld FNV

In de zomer overhandigden we het witboek ‘Toekomst van het Nederlandse spoor’ aan Tweede Kamerleden. Daarin staan belangrijke aanbevelingen van onze leden over veiligheid, marktwerking op het spoor en goed je werk kunnen doen.

Beeld FNV

Zorgmedewerkers staan tijdens de hele coronacrisis in de frontlinie. In oktober zetten we ze letterlijk in de schijnwerpers: Omarm de zorg! Op verschillende gebouwen in het land projecteerden we deze belangrijke boodschap voor meer waardering. We willen lagere werkdruk, een beter salaris en een veilige werkomgeving.

Beeld Martijn Beekman

FNV ZICHTBAAR IN DEN HAAG

De FNV heeft de afgelopen jaren veel actiegevoerd in Den Haag. Bijna wekelijks stond de bond daar bij de politiek op de stoep. Van het aanbieden van een witboek met een kleine groep kaderleden tot grote demonstraties met duizenden leraren of jeugdzorgmedewerkers. Een aantal cijfers:

HANDTEKENINGEN

Ruim 300.000 handtekeningen haalden we op voor verschillende petities. Denk aan de afschaffing van het leenstelsel, voor meer investeringen in het onderwijs, de verhoging van het minimumloon en tegen de marktwerking in de zorg.

‘ZAL IK ER EEN NIETJE DOOR DOEN?’

De FNV bood samen met kaderleden 150 pagina’s aan onderzoeken, witboeken en andere publicaties over schijnzelfstandigheid aan de Tweede Kamer aan. Voor minister Koolmees (D66) was dat nog niet voldoende: er was nog meer onderzoek nodig.

UNIEKE STAKING

4.000 jeugdzorgmedewerkers kwamen op 2 september 2019 naar Den Haag om te demonstreren. Het was de eerste staking van jeugdzorgmedewerkers ooit. Er werken 30.000 mensen in de jeugdzorg.

Deel deze pagina