VERKIEZINGSSPECIAL - 11 PUNTEN

11 PUNTEN VOOR EEN SOCIAAL BELEID

Politiek kan veel veranderen. Veel van de zaken waar we nu last van hebben, zijn het gevolg van politieke keuzes. Wat de FNV nodig vindt voor een sociaal beleid hebben we in 11 punten voor je opgeschreven. Als we duidelijke keuzes maken in het stemhokje komt een socialer Nederland dichterbij.

IEDEREEN EEN ZEKER CONTRACT

Je bent in dienst, je hebt een uitzendcontract of een werkovereenkomst als zzp’er. We maken het overzichtelijk: iedereen die werkt heeft een contract. Bij structureel werk hoort een vast contract. Alleen voor piek en ziek zetten we uitzendkrachten in. Voor gelijk werk krijg je gelijk loon, ongeacht welk contract.

MINIMUMLOON WAAR JE VAN ROND KUNT KOMEN

Het wettelijk minimumloon (WML) is te laag. Het stijgt nauwelijks ten opzichte van het gemiddelde inkomen. Werkers halen er het eind van de maand niet mee. Daarom willen wij een WML van 14 euro per uur.

SILVANA FELLER (50), SCHOONMAKER

‘Tegen het eind van de maand is het geld op en doe ik inkopen met een creditcard. Maar dat kost ook geld. Feitelijk zit ik doorlopend in de schulden en ik heb altijd ruzie met de deurbel en de brievenbus. Wat komt er nu weer binnen? De huur? Het energiebedrijf? En alles wordt duurder. Momenteel zit ik thuis vanwege een knieblessure en dat betekent dus ook dat ik extra stookkosten heb. Ik los het op door alles laat te betalen en soms gil ik het even van me af. In 2017 is het nog erger geworden doordat de toeslagen voor werken in de weekends en op feestdagen voor hotels zijn geschrapt. Dat scheelt me 2.300 euro netto per jaar. Ik zou blij zijn als het minimumloon naar 14 euro zou gaan.’

BETERE BESCHERMING VAN WERK

De ontslagbescherming staat steeds meer onder druk. Er zijn steeds minder vaste contracten. De zekerheid van werk en inkomen moet dan ook snel worden verbeterd in de wet én in cao’s.

MINDER MARKTWERKING

Niet alle diensten hóeven naar de markt. Noodzakelijke diensten houden we dichtbij. En als we wel aanbesteden, borgen we goede arbeidsvoorwaarden. Geen concurrentie over de ruggen van mensen: de cao is leidend.

HENNIE WOUDSTRA (33), BUSCHAUFFEUR

‘Ik ben zes jaar buschauffeur in Friesland. Door de coronacrisis werd mijn werk met de dag rustiger. Je mist veel vaste gezichten in de bus. Het sociale gaat ervan af. Je spreekt reizigers nauwelijks meer. Het streekvervoer is gebouwd op uitmelkbeleid. De provincie wil zo min mogelijk geld uitgeven voor openbaar vervoer en daar zoveel mogelijk voor terug. Je moet basisafspraken kunnen maken: zoveel materieel is er nodig, zoveel mensen. Telkens wordt er bezuinigd op het personeel en de dienstregeling. Dan gaan de uitzendkrachten eruit, en een paar maanden later zijn ze allemaal weer terug omdat we de mensen gewoon nodig hebben. Of we komen niet meer in de dorpjes, waardoor een oud vrouwtje twee kilometer moet lopen naar de eerste bushalte. Dat kan niet zo.’

MEER ZEGGENSCHAP

De kwaliteit van werk staat onder druk. Mensen die werken verdienen meer zekerheid, zeggenschap en grip op werk-en-privé. Dat betekent dus meer vaste contracten, meer inspraak op hoe je je werk doet en wanneer. Cao’s spelen daarbij een belangrijke rol.

STERKE PUBLIEKE SECTOR

De publieke sector is belangrijker dan ooit. Werkers die opstaan voor onze gezondheid, het onderwijs van onze kinderen, de zorg voor onze naasten, een veilige omgeving: ze verdienen waardering. Niet alleen in applaus, maar ook in geld en in zeggenschap. Alleen dan kan iedereen rekenen op publieke diensten van goede kwaliteit, landelijk en in de gemeente.

JAN WINDE (52), BELEIDSADVISEUR

‘Er is jarenlang bezuinigd op veel plekken in de publieke sector. De werkdruk is daardoor enorm toegenomen. De coronacrisis bracht dat duidelijk aan het licht. Dat raakt zorgwerkers, ambtenaren, leraren: zij kunnen hun werk minder goed doen dan ze zouden willen. Er moet veel meer ruimte komen voor de mensen op de werkvloer. Zij zijn de professionals. Doe wat aan de werkdruk. Breng de menselijke maat terug in de uitvoering. Echt, de mens moet weer centraal staan. Applaus is leuk hoor, maar nu moet er boter bij de vis. Veel werknemers hebben jarenlang op de nullijn gestaan. We hebben er allemaal belang bij: laat professionals hun werk doen voor een goede beloning.’

HULP BIJ (ZOEKEN NAAR) WERK

Er is te veel bezuinigd op de ondersteuning bij het zoeken naar werk. Wij willen meer en ruimere ondersteuning en advies voor iedereen die zoekt óf wil om- of bijscholen. Zo maak je méér van je werk.

RUIME SOCIALE ZEKERHEID

In deze onzekere tijden moeten we zorgen voor goede vangnetten. Verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid moeten makkelijker beschikbaar worden voor werkers met een beperking en voor zzp’ers. De kortdurende WW moet verlengd worden. Eerder stoppen met werken moet structureel mogelijk worden gemaakt.

HARRY WESTERINK (61), LEEFT VAN DE BIJSTAND

‘De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Dat merken zeker mensen zoals ik die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. De bijstand is het laatste vangnet en moet blijven. Het kan iedereen overkomen dat zijn inkomen wegvalt door ontslag of wat dan ook. Dan moet je een beroep kunnen doen op een uitkering. Anders krijg je toestanden van extreme armoede. De uitkeringen moeten omhoog omdat mijn koopkracht gedaald is. De lasten werden hoger maar uitkeringen stegen onvoldoende mee. Het is voor mij normaal om een heleboel dingen financieel niet te kunnen. Kleding is bijvoorbeeld mijn laatste restpost. Vaak kan ik wel ergens gratis of tweedehands iets halen. Het idee om een kledingwinkel binnen te stappen voelt al vreemd. Met een verhoging kan ik een klein beetje dromen van sparen. Misschien hou ik dan aan het eind van de maand een stukje geld over in plaats van andersom.’

EERLIJKE BELASTING

De vennootschapsbelasting (over de winst van grote ondernemingen) moet omhoog. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Sterke schouders dragen de zwaarste lasten. Het is niet meer dan eerlijk dat bedrijven en mensen die veel geld hebben hun steentje bijdragen aan het herstel waar zij zelf ook van profiteren. Om dat te bereiken, willen we een tijdelijke solidariteitsheffing invoeren. Zo komen we eerlijker uit de crisis en verkleinen we de kloof tussen arm en (heel) rijk.

SCHULDENVRIJE BASISBEURS

Het leenstelsel zorgt voor een opeenstapeling van onzekerheden onder studenten. In combinatie met flexibele arbeidscontracten en de stijgende huizen- en huurprijzen leidt dat tot grote problemen. Iedereen zou een opleiding af moeten kunnen ronden zonder schulden. Daarom moet er een schuldenvrije basisbeurs komen. Dat is een investering voor nu en voor toekomstige generaties. Studenten die een enorme studieschuld hebben opgebouwd verdienen volledige compensatie.

GEZOND ECONOMISCH HERSTEL

Het herstel van de economie staat ten dienste van onze samenleving. Dit is het moment om extra investeringen te doen die innovatief, groen en circulair zijn. In de zorg, woningbouw en verduurzaming steken we extra geld om werk naar voren te halen en sectoren aantrekkelijk te maken voor werknemers.

BAS VAN WEEGBERG (24), VOORZITTER FNV JONG

‘De positie van jongeren staat flink onder druk. Er is grote onzekerheid op de arbeidsmarkt en de woningmarkt, studenten hebben forse schulden door het leenstelsel. En dan zijn er ook nog de gevolgen van de klimaatcrisis. Mijn generatie moet niet de dupe te worden van dit alles. We hebben de kans om de toekomst terug te pakken. Bijvoorbeeld door extra te investeren in voldoende betaalbare woningen en goede groene banen. Mensen die willen en kunnen moeten we omscholen naar de groene sector die ontstaat door de energietransitie. Denk aan de circulaire economie, windmolens, de ICT-systemen die daarbij horen. Er komen veel nieuwe banen en dat is een kans voor groen herstel.’

Deel deze pagina