NIEUWE VOORZITTER

TUUR ELZINGA NIEUWE VOORZITTER FNV

Tekst Peter van der Aa Beeld Martin de Bouter

‘HET WAS EEN MOOIE, EERLIJKE EN SPANNENDE VERKIEZINGSSTRIJD’

Tuur Elzinga is de nieuwe voorzitter van de FNV. Na een verkiezing, waaraan alle leden van de FNV konden deelnemen, won hij met een klein verschil van tegenkandidaat Kitty Jong. Elzinga volgt Han Busker op, die de FNV vier jaar heeft geleid.

Tuur Elzinga (Texel, 1969) studeerde onder meer een aantal jaren politicologie en werd daarna beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de SP, de partij waarvoor hij van 2007 tot 2016 in de Eerste Kamer zat. Bij FNV Mondiaal en de FNV was hij tien jaar beleidsadviseur, alvorens in 2017 lid te worden van het dagelijks bestuur van de FNV als vicevoorzitter.

SPANNENDE VERKIEZINGSSTRIJD

Elzinga onderhandelde namens de FNV met werkgevers en het kabinet over een nieuw pensioenakkoord en vervolgens over de uitwerking daarvan. Het ledenparlement van de FNV stemde vorig jaar in met de uitkomsten. Toen duidelijk werd dat Han Busker geen tweede termijn als vakbondsleider ambieerde, stelde hij zich kandidaat voor het voorzitterschap, evenals zijn collega-vicevoorzitter Kitty Jong. Tussen 4 februari en 9 maart konden alle FNV-leden een stem uitbrengen op de kandidaat van hun voorkeur. Dat resulteerde in 120.425 stemmen, waarvan 52,2 procent koos voor Elzinga. Het ledenparlement bekrachtigde die uitslag meteen na de bekendmaking op 10 maart. ‘Het was’, aldus de eerste reactie van de nieuwe voorzitter, ‘een mooie, eerlijke en spannende verkiezingsstrijd. Ik ben zeer verheugd dat ik deze prachtig organisatie mag gaan leiden.’

GROTE UITDAGINGEN

Elzinga kondigde aan zich de komende periode vol te gaan inzetten voor het behoud van werkgelegenheid, het bieden van meer zekerheid voor werknemers en hogere lonen. ‘Ons land staat voor grote uitdagingen als het gaat om de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis. We moeten flink investeren in duurzame banen die mensen zekerheid bieden en in sterke vitale sectoren die tegen een stootje kunnen. Er moet een stevige verhoging komen van het minimumloon, de AOW en het sociaal minimum. En verlaging van de lasten voor werkenden, met name ook voor de middeninkomens. Dat kan alleen als we de verslaving aan flexcontracten, lage lonen en belastingontwijking van werkgevers aanpakken.’

FNV VERDER VERSTERKEN

Tegenkandidaat Kitty Jong feliciteerde haar collega met zijn uitverkiezing en kondigde aan graag in het FNV-bestuur te blijven om vanuit die positie alles in het werk te stellen om de FNV verder te versterken.

Kitty Jong en Tuur Elzinga.

Deel deze pagina