ACTUEEL

Onderhandelingen gaande

REMPLAÇANTEN-CAO OP DE SCHOP DOOR INVLOED WETGEVING

BESTUURDER MARTIN KOTHMAN: 'EEN MUZIKANT MET EEN TUTTI ORKESTFUNCTIE VERDIENT ZO'N 40.000 EURO PER JAAR. DAT IS EEN BIJNA MODAAL SALARIS VOOR EEN COMPLEXE HBO-FUNCTIE MET EEN HEEL ONREGELMATIG ARBEIDSPATROON.'

Over de remplaçanten-cao, de cao voor musici die op bepaalde tijd contracten meewerken aan producties in de symfonieorkesten, wordt op dit moment door FNV Klassieke Muziek onderhandeld.

‘De werkrelatie van remplaçanten is volgens de wet arbeidsmarkt in balans een payrollrelatie,’ legt Martin Kothman, bestuurder Klassieke Muziek, uit. ‘Wij willen per 1 januari 2020 op grond van de wet een gelijke rechtspositie van remplaçanten en mensen in vaste dienst. Dat is nu zeker vanuit de positie van remplaçanten niet het geval. En daarom zijn we met werkgevers in overleg om die arbeidsvoorwaarden waaronder beloning, vergoedingen, urentelling, etc. gelijk te krijgen. Daar komt veel techniek bij kijken: want hoe doe je dat dan? Dat is best lastig merken we in het overleg. Je moet het wel zo vormgeven dat het ook volgens de wet juridisch houdbaar is en blijft.’

EFFECTEN OP ECONOMIE VAN HET ORKEST

‘En welke effecten heeft het dan op zowel de economie van het orkest, als op de remplaçant. Want de kosten voor vervanging en versterking gaan -terecht overigens- behoorlijk omhoog. Want remplaçanten verdienen veel te weinig ten opzichte van de cao. En daar komt nog bovenop dat er naar onze mening in de cao al te weinig verdiend wordt ten opzichte van andere referentiegroepen.’ Het is goed dat de orkesten bij de nieuwe ronde subsidieaanvragen terdege rekening houden met deze kostenstijgingen en deze verwerken in de begrotingen. De minister en de tweede kamer weten dan in elk geval dat er als gevolg van wetgeving (WAB) van dit kabinet een financieel probleem bestaat dat om een oplossing van de politiek vraagt.

BIJNA MODAAL VOOR EEN VIOLIST MET HBO

Als voorbeeld noemt Martin iemand met een tutti orkestfunctie: ‘Die verdient zo rond de 40.000 euro per jaar. Dat is een bijna modaal salaris voor een complexe hbo-functie met een heel onregelmatig arbeidspatroon, want je moet bijvoorbeeld altijd in het weekend werken. Dat is eigenlijk ontzettend slecht betaald voor zo’n functie. Daarbij komt dat heel veel musici sinds de bezuinigingen van VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra, gedwongen in deeltijd zijn gaan werken.’

MOOIE WOORDEN

‘Het is inmiddels al wel zo ver dat de achterstanden in inkomen door de politiek worden erkend. Maar de huidige minister van Engelshoven (D66) voegt niet de daad bij het woord door ook de budgetten te verhogen. En dat terwijl, zo zeggen ze in Den Haag, het geld tegen de plinten klotst. Mooie woorden over het belang van kunst en cultuur en dus de kunstenaars voor onze samenleving en zelfs de economie van de BV Nederland maar nog steeds geen boter bij de vis.’

40% INGELEVERD

‘Veel orkesten bieden mensen als gevolg van de bezuinigingen en te lage subsidiebudgetten alleen maar 70% of zelfs maar 60% contracten aan. Orkestleden hebben daar dus tot 40% ingeleverd. Terwijl de productie gelijk is gebleven. Heel veel musici hebben er om rond te kunnen komen een baan naast, ze moeten wel! Bij het Metropole Orkest. Daar bekende iemand ooit dat hij -naast zijn baan in het orkest- achter een vuilniswagen liep. Nu is er op zichzelf niets mis met dat werk, maar een musicus die op hoog niveau geacht wordt te presteren is 100% met zijn vak bezig en niet 50, 60 of 70%. Hieruit blijkt dat de gevolgen van de bezuinigingen vooral op de werkvloer terecht zijn gekomen en dat het een wonder is dat in ons land nog op zo’n hoog niveau gemusiceerd wordt waar heel veel Nederlanders blij van worden. Dat alles dankzij de tomeloze inzet van de orkestmusici. Dus is het meer dan rechtvaardig dat deze musici, remplaçanten en musici in vaste dienst van een orkest, eerlijk beloond worden.’

Deel deze pagina