INVENTARISATIE GRAFISCHE SECTOR

Wat zijn jouw ideeën over een nieuwe grafische cao?

'CENTEN IN PLAATS VAN PROCENTEN'

BESTUURDER GRAFISCH BERNARD VAN IREN HOORT GRAAG WAT JIJ TERUG WILT ZIEN IN DE NIEUWE CAO.

Binnen afzienbare tijd gaat bestuurder Grafimedia Bernard van Iren weer om de tafel met werkgevers om te praten over de nieuwe cao Grafimedia. ‘En daarom willen we heel graag weten wat jij belangrijk vindt in een nieuwe cao! Waar moeten we afspraken over maken?’

De huidige cao loopt tot 1 augustus 2020 en op dit moment is het team grafisch druk aan het inventariseren wat de top 5 van onderwerpen is die leden terug willen zien in de cao. ‘Daar is al een en ander op binnengekomen,’ vertelt Bernard. ‘Tot eind maart kunnen mensen hun wensen kenbaar maken. Ik heb begrepen dat een voorlopige ‘tussenstand’ veel vragen oplevert over de mogelijkheden tot eerder stoppen met werken en met pensioen gaan. Daar is veel behoefte aan onder onze leden.’

LEDENDAG

‘Tot eind maart inventariseren we wat de behoeftes zijn. Dat gaan we op de Ledendag op 25 april presenteren. Op die dag komen we samen en dan willen we ook samen met de leden in debat. Resultaat van die dag wordt een voorstellenbrief waar al onze leden achter staan. De Ledendag, bij velen ook wel bekend als de Grafimediadag, wordt georganiseerd bij Sparrenhorst in Nunspeet. Details volgen nog en onze leden ontvangen daar nog een uitnodiging voor.’

WENSEN

‘Behalve eerder met pensioen hebben we tot op heden wensen gehoord over een algemene loonsverhoging en een minimumloon van minimaal 14 euro. De centrale loonvraag is 5%,’ gaat Bernard verder. ‘In de laatste cao hebben we een eenmalige uitkering afgesproken, in plaats van een aantal procent erbij. Daar hebben we veel over moeten uitleggen, maar daar was men wel tevreden over. Want met name de lage loonschalen werden op die manier beter beloond. Dat verzoek is nu ook al een aantal keer binnengekomen: loonsverhoging in centen, in plaats van procenten.’

NIEUWE BUSINESSMODELLEN

‘Te veel bedrijven in de grafische sector blijven maar doen wat ze deden. Dan ga je eraan,’ besluit de bestuurder. ‘Bedrijven moeten nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Waarin ze de klant gaan ontzorgen. Dus niet alleen het reclameblaadje drukken, maar ook de teksten, foto’s en opmaak verzorgen, alles. Daar kunnen veel drukkerijen nog een grote slag in maken. Tegen dat licht moet er een nieuwe cao komen.’


Op de site van Media en Cultuur lees je de meest genoemde voorstellen voor de nieuwe cao en vind je meer achtergronden over de Grafimediadag eind april.

Grafimedia Ledendag
25 april
Sparrenhorst Nunspeet
opgave via:
cbb-mediacultuur@fnv.nl

De stand van zaken in de grafische sector


‘Het gaat nog steeds slecht in de branche,’ vindt Bernard. ‘Het is wel minder slecht dan een jaar of vijf geleden, maar de branche krimpt nog steeds zo’n 3% gemiddeld per jaar. Dat gaat maar door en dat is al een aantal jaren gaande. En vijf jaar geleden was dat 5 á 6 procent.’

‘Toen ik in 2009 in de grafische sector begon, werkten er zo’n 38.000 mensen. Nu nog geen 18.000. Dus meer dan de helft is er al uit in iets meer dan 10 jaar. En de verwachting is dat de branche zal stabiliseren bij zo’n 10.000 tot 12.000 werknemers. Dat betekent dat één op de drie mensen in de grafische sector nog zijn of haar baan gaat verliezen. Voor al die mensen is daar nog steeds C3, waar mensen terecht kunnen bij reorganisatie of faillissement. Dus ook in dat licht moeten we een fatsoenlijke cao afspreken.’

Deel deze pagina