ACTUEEL

Na negatieve stemming leden

OPNIEUW ONDERHANDELINGEN CAO UITGEVERIJBEDRIJF

BESTUURDER HANS ROBIJN: ‘WE HEBBEN DE HORLOGES GELIJK GEZET EN DE NEUZEN DEZELFDE KANT OP STAAN.'

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Uitgeverijbedrijf zijn al een tijdje achter de rug. Sinds begin september vorig jaar zaten de cao-partijen aan tafel. Na diverse onderhandelingsrondes kwamen de werkgevers half november 2019 met hun maximale eindbod.

De werkgevers wilden graag een cao-traject dat loopt van 1 juni 2019 tot en met 31 juli 2020 (14 maanden) en boden een salarisverhoging van 3% per november 2019. Verder willen ze de XYZ-regeling voortzetten tot en met 31 december 2022. Er zijn studiecommissies gevormd om onderzoek te doen naar alternatieve pensioenvormen, gelijke behandeling, en gezond speelveld. Tijdens de onderhandelingen is door de vakbonden ook aandacht gevraagd voor freelancers. Werkgevers hebben echter aangegeven hierover geen cao-afspraken te willen maken. Met individuele bedrijven is wel afgesproken om over het onderwerp in gesprek te gaan.

ONVOLDOENDE

‘Dat was wat ons betreft onvoldoende,’ vertelt bestuurder Uitgeverijbedrijf van de FNV Hans Robijn. ‘Gelet op ons arbeidsvoorwaardenbeleid, de loonontwikkeling en de inflatie was de 3% die werkgevers boden, niet genoeg. We hebben het voorstel dan ook negatief voorgelegd aan onze leden, en die hebben er vervolgens negatief over gestemd. Want als je het loonbeleid op jaarbasis berekent, kwamen de werkgevers op 2,57% uit en dat is wel heel ruim beneden ons FNV-arbeidsvoorwaardenbeleid dat door de leden in het Ledenparlement is vastgesteld.’

UITVRAAG AAN LEDEN

‘Inmiddels is het nieuwe cao-traject van onze kant alweer opgestart. We hebben daartoe een uitvraag onder onze leden gedaan over de onderwerpen en issues die zij graag terug willen zien in de nieuwe cao.’
‘De uitkomst daarvan laat zich raden,’ gaat Robijn verder. ‘Loon, een goede balans tussen werk en privé, een goed ouderenbeleid en een pkb-pilot (keuzebudget) waarvan men graag wil dat deze structureel wordt. En ook de 80-100 regeling wil men graag structureel doorgevoerd zien. We gaan deze issues nu in de brancheraad bespreken en daaruit zal een voorstellenbrief met een nieuwe looneis rollen. Het arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV is vastgesteld op 5%, dus dat ga ik sowieso meenemen. En waarschijnlijk nemen we alle onderwerpen op de voorstellenbrief mee.’

NEUZEN DEZELFDE KANT OP

De vier bonden hebben inmiddels al informeel bij elkaar gezeten. Robijn: ‘We hebben de horloges gelijk gezet en de neuzen dezelfde kant op staan. Vervolgens hebben we opnieuw de eerste gesprekken met de werkgevers gepland.’

Deel deze pagina