ACTUALITEIT

'OP NAAR EEN CAO VOOR ALLE FACILITAIR BEDRIJVEN OP HET MEDIAPARK'

Meer zekerheid voor werknemers

'NEP WIL GRAAG DEZELFDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET HELE BEDRIJF. DAAR IS DE CAO BIJZONDER GESCHIKT VOOR.’

’Bij verschillende facilitair mediabedrijven op het Hilversumse Mediapark, waar onder meer veel cameramensen, ondertitelaars, beeld- en geluidtechnici werken, laten de arbeidsvoorwaarden te wensen over. Om in tijden van slinkende budgetten programma’s te kunnen blijven produceren, worden bezuinigingen op de publieke omroep afgewenteld op makers. En ook commerciële omroepen willen goedkoop uit zijn. Dit gebeurt heel veel via aan- en uitbesteding, waarbij facilitaire broadcast bedrijven elkaar beconcurreren op arbeidskosten om opdrachten binnen te halen.

‘Daarom wordt het hoog tijd voor een branche-cao voor alle facilitaire bedrijven die diensten leveren aan de Hilversumse omroepen,’ vinden FNV-bestuurders Anja Dijkman en Martin Kothman.

Bij NEP maken medewerkers zich op voor een goede cao waardoor ze met nog meer plezier hun werk kunnen doen. Bij Red Bee Media hielden medewerkers intern al een kleine actie voor een cao met meer waardering en koopkracht. Bij facilitair bedrijf United hebben de medewerkers geen cao, waardoor het bedrijf eenzijdig de arbeidsvoorwaarden kan bepalen.

VOOR DE HELE BRANCHE

‘Het liefst zouden we dan ook een branche-brede cao willen voor alle facilitair bedrijven,’ legt bestuurder Anja Dijkman uit. ‘Wanneer bij alle facilitair bedrijven dezelfde cao-voorwaarden gaan gelden, dan haalt dat de arbeidsvoorwaardenconcurrentie eruit.Want van al die concurrentie word je als werknemer per definitie niet beter. Die concurrentie wordt namelijk ingezet om de kostprijs op arbeid zo laag mogelijk te houden.’

CAO NEP

Bij facilitair bedrijf NEP, een grote speler op het Mediapark, valt grofweg een derde van de medewerkers onder de cao. De andere medewerkers vallen onder een zogenoemd ‘handboek’. Anja: ‘Omdat de directie liet doorschemeren de cao af te willen schaffen, zijn de werknemers van NEP daar in actie gekomen. Een grote groep werknemers overhandigde half februari de uitslag van een door de FNV opgezette enquête aan de directie van NEP. Uit de enquête blijkt duidelijk dat de mensen die nu onder cao vallen, heel graag die cao willen houden.’

SERIEUS

De directeur gaf aan de uitslag van de enquête serieus te nemen en op termijn te streven naar één arbeidsvoorwaardenpakket. Anja: ‘Wat ons betreft wordt dat voorwaardenpakket in een branche-brede cao gegoten. Want natuurlijk willen medewerkers liever een cao dan een handboek. Een cao geeft meer zekerheid en is betrouwbaarder dan een handboek. De arbeidsvoorwaarden in een handboek kunnen eenzijdig door de werkgever worden gewijzigd. In een cao maakt een onafhankelijke onderhandelaar -de vakbondsbestuurder van de FNV- afspraken met de werkgevers over de arbeidsvoorwaarden. En vakbondsleden hebben zeggenschap over de cao door hun stem uit te brengen over de gemaakte afspraken daarin. En omdat NEP graag dezelfde arbeidsvoorwaarden voor het hele bedrijf wil, is de cao daar bijzonder geschikt voor.’
‘Daarbij zal het onderwerp pensioen -in verband met het veranderende pensioencontract- ook een strijdtoneel worden,’ gaat Martin Kothman verder.

RESPECTEREN EN FACILITEREN

Een goede branche-brede cao zal ook haar vruchten afwerpen voor de positie van de zelfstandigen op het Mediapark. Martin: ‘In Nederland zijn er bijna 1,3 miljoen zzp’ers. Dat is een aantal dat je serieus moet nemen. Ook op het Mediapark werkt een groot aantal zzp’ers. En dit zal ook zo blijven, omdat mensen graag op deze manier willen werken. Dat moeten we respecteren en faciliteren, ook vanuit de FNV. Aan de andere kant heb je mensen die wél op zoek zijn naar zekerheid. Maar als er sprake is van schijnopdrachtgeverschap en zzp’ers gewoon een verdienmodel zijn om de inkomens zo laag mogelijk te houden en de cao te ontduiken, dan moet daar wat aan gebeuren. Een branche-brede cao kan daaraan bijdragen.’

KIEZEN VOOR KWALITEIT

‘Op het Mediapark zien we dat, na het uiteenvallen van de NOB, allerlei facilitair bedrijven hun diensten aanbieden. De omroepen kiezen daartussen, maar kiezen daarbij over het algemeen voor de meest voordelige keuze. Wij vinden als FNV dat er weer gekozen moet worden op basis van de kwaliteit van het product en niet op basis van de kosten van arbeid,’ vult Anja aan.

EERLIJK SPEELVELD

Anja: ‘Er werken op het Mediapark heel veel mensen in de flexibele schil: zelfstandigen en uitzendkrachten. Dat maakt het hele gebied van arbeidsvoorwaarden voor een deel schimmig. De publieke omroep heeft de afgelopen jaren al enorm moeten bezuinigen en de druk ligt in de gehele keten heel hoog. Als FNV beogen we daarbij een eerlijk speelveld waarbij we het belangrijk vinden dat mensen een fatsoenlijk tarief en beloning krijgen. Niet onder de prijs van mensen met een vast dienstverband, maar gewoon een goed tarief voor henzelf, dat niet concurreert met mensen in vaste dienst.’

DICHTER BIJ ELKAAR

Het lijkt erop dat de facilitair bedrijven en de FNV recent wat dichter bij elkaar zijn gekomen. In het gesprek tussen de directie van NEP en de FNV blijkt dat beide partijen graag een branche-cao voor facilitair bedrijven willen. De komende tijd gaat FNV Media & Cultuur daarover in gesprek met medewerkers, ondernemingsraden en directie.

Deel deze pagina