FNV MOMENT

PRIKACTIE

‘Stop de verdringing van goede banen’, 'het minimumloon moet naar 14 euro’ en ‘zorg ervoor dat mensen met een beperking ook gewoon worden behandeld’… Een voorbijganger leest geïnteresseerd de wensen die uitkeringsgerechtigden aan een grote ‘cactus’ hebben gehangen op het Plein in Den Haag. Deze volgehangen cactus was een eerste ‘prikactie’ van FNV Uitkeringsgerechtigden in de aanloop naar de evaluatie van de Participatiewet in de Tweede Kamer. Het Sociaal Cultureel Planbureau kwam eind vorig jaar al met een vernietigende evaluatie. Daarin stond wat de FNV al lang wist, en al jaren roept: de P-wet helpt mensen niet aan een baan. Integendeel. De reactie van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken)? Een wetsvoorstel om de tegenprestatie – bij een bijstandsuitkering – te verplichten. Oftewel nog meer repressie en sancties. De FNV is hier faliekant tegen en zal dit op alle mogelijke manieren duidelijk maken.

Tekst Karen de Jager Beeld Jeannette Schols