ACHTERGROND

Van 100-jarig bestaan naar faillissement

50 MEDEWERKERS TILBURGSE DRUKKERIJ GIANOTTEN OP STRAAT

'GIANOTTEN IS ER NOOIT GOED IN GESLAAGD DE AANSLUITING OP DE MARKT TE HERVINDEN.'

Een inktzwarte dag, halverwege januari voor Tilburgs bekendste drukkerij Gianotten Printed Media. De activiteiten zijn stilgelegd, want de Rechter heeft het faillissement uitgesproken. Spannende weken voor de vijftig werknemers van de drukkerij.

De crisis bij Gianotten Printed Media kwam voor de buitenwereld als een verrassing. Rondom de viering van het honderdjarig bestaan in september 2019 was er vanuit het bedrijf alleen maar positief nieuws te horen. Er was onder meer een open dag in de drukkerij aan de Bredaseweg, waar die al 97 jaar is gevestigd En burgemeester Theo Weterings reikte een Tilburg trofee uit. Men was er maar wat trots op dat Gianotten tot de grootste drukkerijen van Zuid-Nederland behoorde.

Grote verslagenheid toen de Rechter begin januari 2020 het faillissement uitsprak over Tilburgs grootste zelfstandige drukkerij plus de 14 daaronder vallende handelsnamen. Een doorstart lag niet voor de hand en het grootste deel van de 50 medewerkers zal op zoek moeten naar ander werk.
‘De afgelopen maanden hebben we ze wel al enkele keren verteld dat de resultaten niet goed waren,’ legt directeur Ron Boer in het Brabants Dagblad uit. Maar over een schuldvraag spreekt Boer niet. ‘Dat heeft geen zin. Iedereen heeft z’n best gedaan.

EERDERE REORGANISATIES

De donkere wolken tekenden zich al af toen Boer in april 2019 de drukkerij aan de Bredaseweg binnenkwam. Hij schetst de grote lijn: ‘De grafische markt krimpt al jaren, de behoeften van klanten veranderen snel, de meer traditionele partijen zoals Gianotten hebben daar moeite mee. En Gianotten is er nooit goed in geslaagd de aansluiting op de markt te hervinden. In 2008 was er de slag van het overlijden van Joost Gianotten, de jonge directeur die nieuw elan zou brengen. Kort daarna kwam de economische crisis. Anders dan veel andere drukkerijen doorstond Gianotten die wel, maar niet zonder reorganisaties.’


STEKKER ERUIT

Het jaar 2018 was een ramp, het bedrijf leed een groot verlies. Daarbij komt dat Gianotten nooit de omslag naar digitaal drukken maakte. Boer: ‘De markt vraagt steeds meer om kleine aantallen, daar is niet goed en snel genoeg op ingespeeld,’ constateert hij. In 2018 werd zelfs nog een dure offsetpers binnengereden. Ook 2019 bleek uiteindelijk een slecht jaar. Verschillende scenario’s waren toen al onderzocht. Het bedrijf verkopen? Verder inkrimpen? Kon het met alleen sales en marketing vooruit? Boer: ‘Ook voor een koper bleken we met de hoge schuldenlast niet interessant.’
In overleg met de directie werd de stekker eruit getrokken.


VREEMD

FNV-bestuurder Hans Robijn: ‘Het bedrijf Gianotten is gefailleerd, maar vreemd is het wel dat er nog maar een paar maanden geleden wel een nieuwe 5-kleurenpers is aangeschaft. Die het overigens niet deed toen ik er was, omdat hij stuk was. Verder is het klantenbestand overgenomen door Drukkerij Damen uit Werkendam, waarbij er voor slechts 10 van de 50 werknemers een plaats is. Het bedrijf in Tilburg gaat dicht maar het ‘merk’ Gianotten leeft onder Damen wel voort. Ik deel de mening van Directeur Boer dat het weinig zinvol is om de schuldvraag hardop te stellen. Bij mijzelf overheerst stilletjes wel de vraag ‘Waarom is er in vredesnaam niet eerder ingespeeld op de veranderende markt?’ Dat mogen de beleidsbepalers bij Gianotten zichzelf aanrekenen!’

Deel deze pagina